Det säger Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket säger att du som utför arbete där det finns en fallrisk från två meter eller mer ska vidta skyddsåtgärder för att minska riskerna. Dessa skyddsåtgärder kan antingen vara genom kollektivt skydd, t.ex. arbetsplattformar eller ställningar, eller genom personlig fallskyddsutrustning.

Sanktionsavgift

Sedan 1 januari 2015 har Arbetsmiljöverket infört sanktionsavgifter för de som utför byggnads- och anläggningsarbete där det finns en risk för fall från 2 meter och mer, om reglerna inte följs. Allt för att förhindra att fler kommer till skada genom fall.

Mer om vad Arbetsmiljölagen säger kommer vi gå in på i ett senare avsnitt om lagar och föreskrifter.