Krafter vid fall

En människa som väger 100 kg, som faller 1 meter och stoppas upp tvärt.

Belastning 1000 kg.

Om samma människa faller 2 meter:

Belastning 2000 kg