Räddningsplan

Rädda inom 15 minuter

Om olyckan är framme är det viktigt att räddning sker inom cirka 15 minuter. Om den drabbade personen blir hängande i fallskyddsselen riskerar den att drabbas av ett hängtrauma som kan leda till allvarliga skador och i värsta fall ha dödlig utgång. Det är därför viktigt att ha en räddningsplan, med klara rutiner för hur en snabb och säker räddning ska genomföras.

Innan arbete på höjd påbörjas ska hänsyn tas till möjliga åtgärder som kan underlätta en säker och effektiv undsättning och undvika ett hängtrauma vid ett eventuellt fall.