Riskanalys

I en riskanalys bedöms alla de tänkbara risker som kan uppstå under arbetet. För de identifierade riskerna ska även åtgärder som eliminerar/minimerar riskerna identifieras. I riskanalysen ingår även en räddningsplan.

Riskanalysen bör ta hänsyn till:

  1. Hur arbetsstället ser ut. Finns det risk för fall?
  2. Förankringspunkters lägen och styrkor. Behöver vi förankra i konstruktionen?
  3. Individanpassning. Har rätt utrustning valts utifrån användarens kompetens och erfarenhet?
  4. Ger utrustningen rätt ergonomiska förutsättningar för att minimerar obehaget och belastningen på kroppen för användaren?