Mallsida

Mallsida

Öppen kurs 1 dag i Stockholm/Sollentuna
Pris 0000:-/deltagare
Företagsförlagd utbildning – Begär offert
Angivna priser är exklusive moms

Målgrupp

All personal som är delaktig i transport av farligt god ska ha utbildning för den uppgift de utför, så kalla 1.3 utbildning. Utbildningskravet gäller exempelvis personer som klassificerar farligt gods, utfärdar transportdokument, förpackar farligt gods, lastar, lossar, och annan personal som har arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods på väg eller järnväg.

Syftet med utbildningen

Syftet med utbildningen är att personalen ska få kännedom om de risker och faror som är förknippade med det farliga gods som de hanterar och vilka regler som är tillämliga.

Innehåll

Allmän utbildning
Funktionsspecifik utbildning
Säkerhetsutbildning

Efter genomförd utbildning erhålles ett utbildningsintyg

TILLBAKA TILL UTBILDNINGAR

Intresseanmälan

[contact-form-7 404 "Not Found"]