AMA Hus 21

AMA Hus 21

Öppen kurs
Plats: Videolänk
Längd: 1 dag
Pris: 4 900 kr ex moms / person
Grunderna i AMA-systemet och hur du kan tillämpa AMA Hus? AMA – Allmän material- och arbetsbeskrivning – är ett referensverk för upprättande av administrativa föreskrifter och tekniska beskrivningar för byggindustrin. AMA innehåller tekniska krav på utförande, material och kontroll. Texterna i AMA är allmänt accepterade och framtagna i samarbete med byggsektorns parter. Utbildningen riktar in sig på AMA Hus.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till den som vill ha kunskap om AMA-systemets uppbyggnad, dess koppling till beskrivningarna samt hur man hittar i AMA.

Kursinnehåll

  • AMA-systemet – bakgrund och historik
  • AMA–publikationerna
  • AMAs huvudregler
  • Kopplingen AMA – Beskrivning
  • Beskrivningens roll vid olika entreprenadformer
  • Hur man hittar i AMA

Kurssyfte

  • Förstå uppbyggnaden i AMA-systemet
  • Kunskaper för att bättre skriva anbud
  • Kunskaper för färre missförstånd i produktionen

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Boka nu

AMA Hus 21
Inga kommande

Kontakta oss