Arbete med rivning av asbest eller asbesthaltigt material

Arbete med rivning av asbest eller asbesthaltigt material där det inte krävs inneslutning (med luftsluss) av saneringsområdet – särskild utbildning med anpassad längd

Företagsförlagd utbildning 2 dagar
Rikstäckande (plats enligt ök med beställaren)
Pris  – Begär offert

Målgrupp

Alla som ska leda eller utföra rivning av asbest eller asbesthaltigt material där det inte krävs inneslutning (med luftsluss) av saneringsområdet.

Syfte

Utbildningens syfte är att ge deltagaren de teoretiska och praktiska kunskaper om säkerhetsaspekter och rivningsteknik som erfordras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1). Utbildningen ska innehålla praktiska tillämpningsövningar på rivning av asbest och asbesthaltigt material i byggnader, byggnadsdelar, tekniska anordningar eller delar av sådana anordningar.

Kursmål

Känna till gällande föreskrifter.
Känna till vad asbest är, egenskaper och var asbest kan finnas.
Insikt om hälsorisker med asbest.
Skyddsåtgärder
Nödfallsåtgärder
Kunskap om olika arbetsmetoder.
Praktisk kunskap om maskinell och personlig utrustning.
Kunskap om saneringsmetoder och avfallshantering.
Medicinska kontroller
Praktisk tillämpningsövning av asbestrivning/rivningsteknik.

Förnyelse vart 5:e år, se kompletterande utbildning

BCA

Intresseanmälan

Förnamn (obligatoriskt)

Efternamn (obligatoriskt)

Företag

Ort (obligatoriskt)

Din email (obligatoriskt)

Ditt telefonnummer

Meddelande

Kryssa i boxen nedan

Genom att klicka på skicka godkänner du våra Allmänna villkor för hantering av personuppgifter