Arbete på väg 3 A, utmärkningsansvarig

Arbete på väg 3 A, utmärkningsansvarig

√Ėppen kurs
Längd: 2 dagar
Prisinfo: 5400:-/deltagare
Företagsförlagd utbildning
Prisinfo: Begär offert

Förkunskap

Arbete på väg, nivå 1 & 2

Styrande dokument

Utbildningen följer Trafikverkets riktlinjer om kompetenskrav enligt TRV 2011/44052A. Utbildningen baseras på de krav som anges i Trafikverkets nuvarande regelverk IFS 2009:4 Säkerhet vid arbete på väg.

Målgrupp

Personal som kursen v√§nder sig till √§r utm√§rkningsansvariga, ansvariga arbetsledare, platschefer, projektledare och¬†byggledare. √Ąven personal som uppr√§ttar trafikanordningsplaner f√∂ruts√§tts ha denna utbildning.

Innehåll

  • Trafikanternas beteende
  • Vilka lagar, f√∂reskrifter och regler som styr och p√•verkar arbetet p√• v√§gen
  • Arbetsmilj√∂kraven vid arbete i trafikmilj√∂
  • Reglerna f√∂r trafikreglering med vakt, lots och tillf√§llig trafiksignal
  • Ansvaret f√∂r uppf√∂ljning och kontroll av v√§garbetsplats
  • Uppr√§tta och tyda en trafikanordningsplan

Kurssyfte

Kursen ger deltagarna kunskaper för att kunna upprätta och tyda en trafikanordningsplan kunskaper kring kraven för utmärkning av vägarbetsplats, för fordonsutmärkning, för tunga skydd och barriärer används. Den ger även kännedom om trafikantens beteende,om vilka lagar, föreskrifter och regler som styr och påverkar arbetet på vägen, om arbetsmiljökraven vid arbete i trafikmiljö, om reglerna för trafikreglering med vakt, lots och tillfällig trafiksignal, om ansvaret för uppföljning och kontroll av vägarbetsplatser. Efter kursen skall deltagarna förstå hur en riktig på- och avetablering av en arbetsplats kan påverka riskerna.

√Ėvrigt

Efter godkänt prov erhålles intyg, intyg giltigt i 5 år

Trafikverket

Boka direkt

Du kan alltid boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Kontakta oss