Arbete på väg 3 B, vakt/lots

Arbete på väg 3 B, vakt/lots

Företagsförlagd utbildning halvdag
Rikstäckande (plats enligt ök med beställaren)
Pris  – Begär offert

Målgrupp

Personal som ska vara vakt vid vägarbeten på vägar där Trafikverket eller kommuner är väghållare.
Uppgiften består i att stoppa och reglera trafiken.

Styrande dokument

Trafikverket (tidigare Vägverket) IFS 2009:4 samt beslut TRV 2011/44052A. Arbetsmiljölagen 1977:1160. Personal som utför vakts uppgift enligt § 76 i vägmärkesförordningen (SFS 1978:1001), vid vägarbete på väg där Trafikverket är väghållare.

Syftet med utbildningen

Kursen tar bl.a. upp kraven på vilken utrustning som ska användas, tecken för vakten, hur man ordnar en postplats så att trafikanterna närmar sig postplatsen i låg hastighet. Att ta-planen är anpassad efter platsens förhållanden. Hur man som vakt ska agera på ett informativt och korrekt sätt.

Förkunskap

Arbete på våg, nivå 1&2 och körkort med behörighet lägst B.

Innehåll

Vakt- och/eller lots uppgifter
Personligt uppträdande
Utrustning
Postplats
Lagar och regler
Tillvägagångssätt
Oönskade händelser

Övrigt

Kursen avslutas med teoritest och deltagarna erhåller ett utbildningsintyg vid godkänt resultat.
Intyget giltigt i 5 år

Trafikverket arbete på väg 3 b vakt/lots

Intresseanmälan

Namn (obligatoriskt)

Företag

Ort

Mailadress (obligatoriskt)

Telefonnummer

Meddelande

Genom att klicka på skicka godkänner du våra Allmänna villkor för hantering av personuppgifter

SparaSpara