Arbete på väg – Nivå 1 Verifieringsprov – Webb

Arbete på väg – Nivå 1 Verifieringsprov – Webb

Webbutbildning
Plats: Webb
Längd: 20 min
Pris: 500 kr exkl. moms.

APV 1 Verifieringsprov visar om du har den grundkompetens som krävs för Arbete på väg nivå 1.

Kursinnehåll

Verifieringsprovet fokuserar på vilka risker som finns och vad du kan göra för att minska dem.

  • Vilken skyddsutrustning som krävs
  • På vilket sätt arbetsplatsen indelas i olika zoner
  • På vilket sätt V3-principen gör arbetsplatsen säkrare
  • Vilka ansvarsområden som finns på arbetsplatsen och de olika rollerna
  • Vilka rättigheter och skyldigheter du har, ditt eget ansvar i säkerhetsarbetet samt egna riskanalyser
  • Hur trafikantbeteendet påverkar din arbetsmiljö
  • Hastighetens betydelse för krockvåldet
  • Delar av Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Boka nu

Arbete på väg – Nivå 1 Verifieringsprov

Kontakta oss