Arbete på väg, nivå 3A, utmärkningsansvarig

Arbete på väg, nivå 3A, utmärkningsansvarig

Öppen kurs 2 dagar
Pris 5400:-/deltagare
Företagsutbildning – Begär offert
Angivna priser är exklusive moms

Förkunskap

Arbete på väg, nivå 1 & 2

Målgrupp

Personal som kursen vänder sig till är utmärkningsansvariga, ansvariga arbetsledare, platschefer, projektledare och byggledare. Även personal som upprättar trafikanordningsplaner förutsätts ha denna utbildning.

Styrande dokument

Utbildningen följer Trafikverkets riktlinjer om kompetenskrav enligt TRV 2011/44052A. Utbildningen baseras på de krav som anges i Trafikverkets nuvarande regelverk IFS 2009:4 Säkerhet vid arbete på väg.

Syftet med utbildningen

Kursen ger deltagarna kunskaper för att kunna upprätta och tyda en trafikanordningsplan kunskaper kring kraven för utmärkning av vägarbetsplats, för fordonsutmärkning, för tunga skydd och barriärer används. Den ger även kännedom om trafikantens beteende,om vilka lagar, föreskrifter och regler som styr och påverkar arbetet på vägen, om arbetsmiljökraven vid arbete i trafikmiljö, om reglerna för trafikreglering med vakt, lots och tillfällig trafiksignal, om ansvaret för uppföljning och kontroll av vägarbetsplatser. Efter kursen skall deltagarna förstå hur en riktig på- och avetablering av en arbetsplats kan påverka riskerna.

Innehåll

Trafikanternas beteende
Vilka lagar, föreskrifter och regler som styr och påverkar arbetet på vägen
Arbetsmiljökraven vid arbete i trafikmiljö
Reglerna för trafikreglering med vakt, lots och tillfällig trafiksignal
Ansvaret för uppföljning och kontroll av vägarbetsplats
Upprätta och tyda en trafikanordningsplan.

Övrigt

Efter godkänt prov erhålles intyg, intyg giltigt i 5 år

Trafikverket

Intresseanmälan

Namn (obligatoriskt)

Företag

Ort

Mailadress (obligatoriskt)

Telefonnummer

Meddelande

Genom att klicka på skicka godkänner du våra Allmänna villkor för hantering av personuppgifter

SparaSpara

SparaSpara