Arbete på väg – Nivå 3A Verifieringsprov – Webb

Arbete på väg – Nivå 3A Verifieringsprov – Webb

Webbutbildning
Plats: Webb
Längd: 20 min
Pris: 1 700 kr exkl. moms

APV 3A Verifieringsprov visar om du har den kompetens som krävs för Arbete på väg nivå 3A (utmärkningsansvarig).

Kursinnehåll

Ansvarig för utmärkning av vägarbetsplatser.

Klarar du provet har du den godkända kompetens som krävs och kan själv skriva ut ditt kompetensbevis.
Klarar du inte provet, behöver du göra utbildningen APV 3A som är en två dagars lärarledd utbildning.

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Boka nu

Arbete på väg – Nivå 3A Verifieringsprov

Kontakta oss