Arbete på väg – Steg 1.1 & 1.2 – Fordonsförare

Arbete på väg – Steg 1.1 & 1.2 – Fordonsförare

Webbutbildning
Plats: Webb
Längd: Ca 3,5 timmar
Pris: 2 600 kr exkl. moms

Arbete på väg steg 1, fordonsförare är det kompletta utbildningspaketet för dig som arbetar på eller intill väg.

Målgrupp

Arbete på väg steg 1.1
Alla som utför arbeten på vägen som är upphandlat av Trafikverket.

Arbete på väg steg 1.2
Förare av väghållningsfordon, avser även fordon som används i planerings- och projekteringssyfte, samt utförare av transporttjänster.

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Boka nu

Arbete på väg – Steg 1.1 & 1.2 – Fordonsförare

Kontakta oss