Arbete på väg – Steg 1.3 – Webb

Arbete på väg – Steg 1.3 – Webb

Webbutbildning
Plats: Webb
Längd: 2 tim
Pris: 2 500 kr exkl. moms

Arbete på väg steg 1.3 Ger grundkompetens för att få utföra vägarbete exempelvis projekteringsuppdrag, ledningsarbeten, på en vägbana eller tillhörande innerslänt (vägslänt) där passerande fordon förekommer.

Målgrupp

Alla som utför arbete på eller vid väg där passerande fordon förekommer.

Kursinnehåll

Under utbildningen kommer du att lära dig mer om vilka risker som finns och vad du kan göra för att minska dem.

 • Ansvar och roller
 • Vägmärken kopplade till vägarbetsplats
 • Skyddsåtgärder vid vägarbetsplats
 • Etablering och avveckling av vägarbetsplats
 • Olika typer av vägarbete
 • Personal på vägen, olika lyftredskap och AFS
 • En säker vägarbetsplats, zoner och arbetsplatsens utformning
 • Arbetsmiljöarbete, regelverk och TA-plan
 • Riskbedömning, risker och hur upprätta riskanalys
 • Vakt, hur vakt vid vägarbetsplats ska uppträda

Utbildningen följer Trafikverkets krav TDOK 2018:0371 och råd TDOK 2018:0372 samt 2012 krav och råd där utbildningskrav är gällande.

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Boka nu

Arbete på väg – Steg 1.3
 • Webbutbildning

Kontakta oss