Arbete på väg – Vakt & Lots

Arbete på väg – Vakt & Lots

Arbete på väg – Vakt & Lots

Öppen kurs
Plats: Videolänk (Teams)
Längd: Halvdag
Prisinfo: 2 200 kr ex moms / person
Företagsförlagd utbildning
Plats: Rikstäckande (plats enligt ök med beställaren)
Längd: Halvdag
Prisinfo: Begär offert

Styrande dokument

Trafikverket (tidigare Vägverket) IFS 2009:4 samt beslut TRV 2011/44052A. Arbetsmiljölagen 1977:1160. Personal som utför vakts uppgift enligt § 76 i vägmärkesförordningen (SFS 1978:1001), vid vägarbete på väg där Trafikverket är väghållare.

Förkunskap

Arbete på våg, nivå 1&2 och körkort med behörighet lägst B.

Innehåll

  • Vakt- och/eller lots uppgifter
  • Personligt uppträdande
  • Utrustning
  • Postplats
  • Lagar och regler
  • Tillvägagångssätt
  • Oönskade händelser

Kurssyfte

Kursen tar bl.a. upp kraven på vilken utrustning som ska användas, tecken för vakten, hur man ordnar en postplats så att trafikanterna närmar sig postplatsen i låg hastighet. Att ta-planen är anpassad efter platsens förhållanden. Hur man som vakt ska agera på ett informativt och korrekt sätt.

Övrigt

Kursen avslutas med teoritest och deltagarna erhåller ett utbildningsintyg vid godkänt resultat.
Intyget giltigt i 5 år

Trafikverket arbete på väg 3 b vakt/lots

Boka direkt

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Boka direkt

Arbete på väg – Vakt & Lots
Inga kommande

Kontakta oss