Bygga hus privat – Från bygglov till slutbesiktning

Bygga hus privat – Från bygglov till slutbesiktning

Öppen kurs
Plats: Videolänk
Längd: 5 tim
Pris: 2 990 kr ink. moms.
Språk: Svenska
Vad får man bygga, och hur? Vilka kravställningar behöver formuleras till arkitekter och entreprenörer?  I denna utbildning lär du dig allt du behöver veta inför ett privat husbygge. Allt från, bygglov, tidsplanering, betalningsplaner, kontroller och besiktningar.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till den som vill ha kunskap om hur man ska gå tillväga vid ett planerat villabygge, tillbyggnad eller renovering av småhus.

Vi går igenom grunderna i bygglagstiftningen och vad som behövs vid bygglovsansökan. Förståelse för hur man tolkar detaljplaner. Vad får man bygga och hur? Upprättande av bra förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenörer. Fastställande av krav på utförande och material för att få ett hållbart hus.
  • Byggprocessen
  • Bygglovshantering
  • Upprättande av förfrågningsunderlag
  • Upphandling av byggentreprenörer
  • Kontraktshandlingar
  • Besiktningar

  • Förstå byggprocessen från ide till färdigt hus
  • Kunskaper för att göra korrekta upphandlingar
  • Kunskaper för färre missförstånd i produktionen
Tid: 09.00-15.00 med 1 tim lunch mellan 12.00-13.00.

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Boka nu

Bygga hus privat
Inga kommande

Kontakta oss