ESA Instruerad person

ESA Instruerad person

Öppen kurs
Plats: Lärarledd via videolänk
Längd: 1 dag
Pris: 5 800 kr exkl. moms

ESA Instruerad person är en elsäkerhetsutbildning för ”Icke Elfackkunniga personer”.

Målgrupp

Personal som ska utföra någon form av icke elektriskt arbete i anslutning till en elektrisk anläggning. Arbetet kan vara byggnadsarbete, markarbete, schakt i anslutning till kabel, gräsklippning, rengöring, målning och så vidare.

Kursinnehåll

  • Elfaran
  • Organisation
  • Riskhantering
  • Säker kommunikation
  • Planering och utförande av arbete
  • Blanketten “Överenskommelse om tillträde”

Kurssyfte

Du får kunskap om de elektriska riskerna, t.ex. vad en strömgenomgång innebär och vilka konsekvenser det får. Hur samarbetet mellan anläggningsinnehavaren och entreprenören ska fungera, m.m.

Den 1 oktober 2018 ersattes ESA Tillträde av ESA Instruerad person. En nyhet är en förändrad tillträdeshantering

Efter utbildningen ska du instrueras om farorna förknippad med arbetet på din arbetsplats av elfackkunnig person samt signera blanketten ESA Överenskommelse om tillträde innan arbetet startar.

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Boka nu

ESA Instruerad Person

Kontakta oss