ESA Skötselföreskrifter

ESA Skötselföreskrifter

ESA Skötselföreskrifter

Företagsförlagd utbildning
Plats: Rikstäckande (plats enligt ök med beställaren)
Längd: 1 dag
Prisinfo: Begär offert

Målgrupp

Samtliga personalkategorier med arbetsuppgifter när el (t ex arbetsledare, elektriker, elbehöriga, drifttekniker, operatörer, hantverkare)

Innehåll

 • Elkunskap, elsystem, jordning etc.
 • Behörighetsregler
 • Strömmen o kroppen. Påverkan och hur skydda sig
 • Elarbetsansvariga och kontrollansvarigs uppgifter
 • ELSÄK-FS 2006:1, 2007:1 och valda delar av SS-EN 50 110-1, 2013:1
 • Arbetsmetoder
 • IP-klassning
 • Personligt ansvar
 • Normala skötselåtgärder
 • Vanliga fel i elanläggningar
 • Relevanta olycksfall
 • ESA arbetsmetodik och rutiner

Kursmål

Förebygga elolyckor samt ge deltagarna tillräckliga kunskaper för att uppfylla föreskrifternas krav på en instruerad person.

Boka direkt

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Våra andra utbildningar inom elsäkerhet

Kontakta oss