Motorsågsutbildning A och B - trädfällning

Motorsågsutbildning A och B – trädfällning

Öppen kurs 3-4 dagar
Pris 8200:-/deltagare
Företagsutbildning – Begär offert
Företagsutbildning – Övriga språk kan tolk ordnas
Angivna priser är exklusive moms

Krav öppen kurs

God förståelse i svenska språket.

 

Allmänt om utbildningen

I utbildningen kommer du att lära dig hantera lämpliga arbetstekniker, både för enkla och mer komplicerade arbetsmoment samt för situationer som kan uppstå i ditt arbete med motorsåg. Med de rätta kunskaperna och förutsättningarna i avverkningsarbetet kan du undvika olyckor och onödiga belastningar samtidigt som ditt arbete blir effektivare, säkrare och trevligare. Vår utbildning körs enligt traditionellt upplägg, dvs praktiskt trädfällning ingår. Alla kan deltaga på utbildningen, både nybörjare och er med lång erfarenhet.

Målsättning

Målsättningen med utbildning är att deltagarna efter genomgången utbildning ska klara provet för motorsågskörkort nivå A och B enligt de krav som ställs inom Säker Skog.

Lagstiftningen

Arbetsmiljöverkets nya föreskrift AFS 2012:01 kommer att börja gälla from. 2012-12-01 för användning avmotorkedjesågar och röjsågar. För mer information se: http://www.av.se/dokument/afs/afs2012_01.pdf

Innehåll och genomförande

Nivå A praktiska prov

• Fila kedjan
• Demontera och montera svärd och kedja
• Såga jämntjocka trissor
• Göra instick

Nivå A teoretiska prov

• Allmänna säkerhetsbestämmelser
• Kontroll av sågens säkerhetsutrustning
• Skyddsutrustning
• Generella riskmoment vid sågning
• Arbetsteknik vid allmän sågning
• Vård och skötsel av utrustning

Nivå B praktiska prov

• Rekognosering och planering av fällning
• Sågning riktskär
• Sågning fällskär och fällning
• Upparbetning (kvistning och kapning)

Nivå B teoretiska prov

• Särskilda säkerhetsbestämmelser vid trädfällning
• Arbetsmetoder och hjälpmedel vid trädfällning
• Riskmoment vid trädfällning och upparbetning
• Arbetsteknik vid avverkning

Säker skog motorsågsutbildning A B trädfällning

Intresseanmälan

Namn (obligatoriskt)

Företag

Ort

Mailadress (obligatoriskt)

Telefonnummer

Meddelande

Genom att klicka på skicka godkänner du våra Allmänna villkor för hantering av personuppgifter