Projektledare bygg – Utbildning som ger resultat

Projektledare bygg – Utbildning som ger resultat

Projektledare bygg – Utbildning som ger resultat

Öppen kurs
Längd: 3 månader – deltid
Pris: 49 500 kr ex. moms

Lär dig hantera olika verktyg och metoder för att klara av att leverera rätt resultat i projekt specifika för fastighetsbranschen. Vill du bli projektledare inom bygg? Utbildningen ger dig de verktyg och grundläggande kunskaper som du behöver för att leverera kompletta projekt!

Målgrupp

Den som vill bli projektledare inom bygg.

Kursinnehåll

 • Byggprocessens struktur och dess samtliga skeden
 • Samhällskrav och de olika aktörernas roller i processen.
 • Byggsektorns regelverk och användningsområden
 • Planera, genomföra, leda och följa upp bygg- och fastighetsprojekt
 • Utveckla en förståelse för innebörden av olika projektbegrepp
 • Använda projektmodeller som verktyg och stöd i arbetet
 • Utveckla förmåga att leda projekt och människor
 • Hantera projekt med stora krav på dokumentation och struktur
 • Grundläggande kunskap om projektekonomi
 • Vad som krävs för att bli en bra beställare
 • Vad som bör ingå i ett komplett förfrågningsunderlag
 • Förstå olika entreprenadformer
 • Kunskap om entreprenadupphandling
 • Kunna arbeta med projektuppföljning

Kurssyfte

Gemensamt för projekt är att man med givna resurser inklusive tid ska prestera ett resultat till en budgeterad kostnad. Detta kräver kunskap, eftertanke, drivkraft, ansvar och ett modernt ledarskap, både hos projektledaren och övriga projektmedlemmar. Detta skiljer sig inte åt mellan byggprojekt och andra projekt. Som blivande byggprojektledare kommer du därför att lära dig hantera projektledningens alla element med arbetssätt, tekniker och modeller enligt byggsektorns alla regelverk.

Denna utbildning ger dig rätt kunskaper för ett metodiskt arbetssätt som hjälper dig att leverera genomarbetade projekt. Utbildningen leder till ett diplom från Newton men är också en förberedelse för PMI- och IPMA-certifiering.

 • 3 månader – deltid
 • Kombineras normalt med heltidsarbete
 • Lärarledd undervisning 1 gång per vecka
 • 60 timmar varav 46 timmar lärarledda (1 studietimme = 60 minuter)
 • Självstudietid tillkommer
 • Projektarbete/praktikfall – bedrivs parallellt med övriga studier
 • Kurslitteratur

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Våra andra utbildningar inom Övrigt

Boka nu

Projektledare bygg
 • Videolänk
  11 oktober
  kl. 09:00
  49 500 kr exkl. moms/st
  6 platser kvar
 • Stockholm
  13 oktober
  kl. 09:00
  49 500 kr exkl. moms/st
  12 platser kvar

Kontakta oss