Skydds- och säkerhetsplanerare (Sos-pl)

Skydds- och säkerhetsplanerare (Sos-pl)

Öppen kurs
Plats: Stockholm
Längd: 3 dagar
Pris: 9 200 kr ex moms
Företagsförlagd utbildning
Plats: Rikstäckande
Längd: 3 dagar

Ska du planera och riskbedöma arbete i spårområde? Under kursen får du kunskap och behörighet att utföra arbetsuppgifter som en Skydds- och Säkerhetsplanerare har, inklusive samordningsansvar för skydds- och säkerhetsfrågor på arbetsplatsen. Kursdeltagare ska, efter att genomgått utbildningen, ha tillägnat sig de kunskaper, färdigheter och kompetenser som fordras för att utföra de arbetsuppgifter som åligger en Skydds- och Säkerhetsplanerare och på ett säkerhetsmässigt sätt kunna genomföra en riskbedömning för arbete och studiebesök i spårområde.

Målgrupp

Personal som ska planera och riskbedöma arbetet för egen och andras säkerhet vid aktiviteter i spårområde och ansvara för samordning av skydds- och säkerhetsfrågor på arbetsplatsen. Vid utövande ska innehavaren av behörigheten ha god anläggningskännedom inom spårområdet.

Kurssyfte

Kursens mål är att ge deltagarna kompetens att kunna planera samt samordna för skydds- och säkerhetsfrågor på arbetsplatsen.

Kursdeltagaren skall efter utbildning kunna skriva Skydds- och säkerhetsplaner som beaktar säkerhet samt risker på en arbetsplats.

Förkunskapskrav

Genomgången utbildning för skydds- och säkerhetsledare (BASÄSKYDD) Efter utbildningen ska kursdeltagaren genomgå arbetsmiljöutbildning i Bättre Arbetsmiljö (BAM) eller motsvarande.

Repetitionskrav

För att behålla behörigheten ställs krav på årlig repetitionsutbildning, senast 31 maj, samt regelbundet utövande i den omfattning som krävs.

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Boka nu

Skydds- och säkerhetsplanerare (Sos-pl)
Inga kommande

Kontakta oss