Stabilitetspåverkande arbete i spår (BASTAB) – Repetition

Stabilitetspåverkande arbete i spår (BASTAB) – Repetition

Öppen kurs
Plats: Stockholm
Längd: 6 timmar
Pris: 4 500 kr ex moms
Företagsförlagd utbildning
Plats: Rikstäckande
Längd: 6 timmar
Behöver du förnya din behörighet? Det här är en repetitionskurs för BASTAB. Vid godkänt resultat förlängs kursdeltagarens behörighet med fem år.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som beställer eller utför arbeten i spår som påverkar spårstabiliteten.

  • Banöverbyggnad
  • Krafter i spår
  • Underhållsarbeten
  • Stabilitetspåverkande arbeten
  • Prov

Syftet med kursen är deltagarna ska öka medvetenhet och planera för att minska risken för oönskade händelser orsakade av nedsatt spårstabilitet vid genomförande av stabilitetspåverkande arbeten i spår.

Förkunskaper

För att gå kursen och förnya behörigheten krävs att du innehar en giltig behörighet som Tsm A-, E-, L-skydd samt vägvakt. Godkänd läkarundersökning enligt TSFS 2019:112.

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Boka nu

Stabilitetspåverkande arbete i spår (BASTAB) – Repetition
Inga kommande

Kontakta oss