Systematisk arbetsmiljö SAM

Systematisk arbetsmiljö SAM

Företagsförlagd utbildning 1 – 2 dagar
Rikstäckande (plats enligt ök med beställaren)
Pris  – Begär offert

Målgrupp

Företagsledning, chefer, arbetsledare, skyddsombud med flera som arbetar med arbetsmiljöfrågor. Utbildningen riktar sig till alla organisationer oavsett verksamhet och storlek.

Om utbildningen

Den här utbildningen ger praktisk kunskap om att arbeta systematiskt med arbetsmiljön i det dagliga arbetet på arbetsplatsen. Genom utbildningen får du användbara metoder och tips för det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket gör det lättare att bland annat hitta rutiner för att fånga upp och åtgärda både fysiska och psykosociala risker. Efter avslutad kurs ska du kunna förstå och praktiskt tillämpa Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Alla som genomfört utbildningen får möjlighet att testa Regelbanken kostnadsfritt under ett halvår.

Syfte

Utbildningens syfte är att ge praktisk kunskap om hur man bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen.

Mål

Efter utbildningen ska deltagarna
– ha fått ökad förståelse för sambandet mellan en god arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete och verksamhetens utveckling
– veta hur kraven i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete tolkas och hanteras praktiskt i den dagliga verksamheten
– kunna använda Regelbanken för att ta fram nödvändig och verksamhetsanpassad dokumentation enligt AFS 2001:1
– veta hur de anställda kan göras delaktiga och påverka arbetsmiljöarbetet.

Rekommenderade förkunskaper

Utbildning i BAM, Introduktion systematiskt arbetsmiljöarbete eller motsvarande kunskaper. Det är en fördel om du har erfarenhet från arbetsmiljöarbetet i din verksamhet.

Innehåll

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera verksamheten
Uppgiftsfördelning och kunskaper
Nyttan med systematiskt arbetsmiljöarbete
Rutiner, instruktioner och dokumentation
Systematiskt arbetsmiljöarbete i verksamheten
Handlingsplan för den egna verksamheten

Kursmaterial

Handbok systematiskt arbetsmiljöarbete och Arbetsmiljölagen ingår i deltagaravgiften.

Arbetsmiljöverket Systematisk arbetsmiljö SAM      Prevent systematisk arbetsmiljö SAM

Intresseanmälan

Namn (obligatoriskt)

Företag

Ort

Mailadress (obligatoriskt)

Telefonnummer

Meddelande

Genom att klicka på skicka godkänner du våra Allmänna villkor för hantering av personuppgifter

SparaSpara

SparaSpara