YKB – Säkerhet och kundfokus (Delkurs 5)

YKB – Säkerhet och kundfokus (Delkurs 5)

Öppen kurs
Plats: Malmö och Ljungby
Längd: 1 dag
Pris: 1 895 kr ex. moms och lunch
Företagsförlagd utbildning
Plats: Rikstäckande
Längd: 1 dag
Pris: Begär offert.

YKB – Säkerhet och kundfokus lär dig utföra en transport på ett tryggt och säkert sätt och vara medveten om riskerna i trafiken. Kursen skall också öka medvetenheten om den egna yrkesrollen och vikten av bemötande och kundfokus.

Hela fortbildningens 35 timmar får genomföras som lärarledd distansutbildning under perioden 1 februari 2021 – 31 juli 2021. Därefter återgår man till att max 12 timmar är tillåtet att genomföras på distans.

Kursinnehåll

  • Trafiksäkerhet
  • Brand
  • Första hjälpen
  • HLR
  • Förarens uppträdande
  • Yrkesrollen
  • Kundfokus

Kurssyfte

Målet med kursen är att deltagaren efter genomförd kurs skall kunna utföra en transport på ett tryggt och säkert sätt och vara medveten om riskerna i trafiken. Kursen skall också öka medvetenheten om den egna yrkesrollen och vikten av bemötande och kundfokus.

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Boka nu

YKB - 5. Säkerhet och kundfokus
Inga kommande

Kontakta oss