Byggarbetsmiljösamordning BAS P och BAS U

Byggarbetsmiljösamordnare, BAS P & BAS U webbtentamen

Webbtentamen
Pris     BAS P &  BAS U           2 200:-/licens
Angivna priser är exklusive moms

Krav,  förkunskaper och målgrupp för webbtentamen

God f√∂rst√•else i svenska spr√•ket. ¬†Erfarenhet av utf√∂rande av byggnads- och anl√§ggningsarbeten, arbetsmilj√∂arbeten, ledning & styrning av byggprojekt samt erfarenhet av projektering, du jobbar antingen som som byggherre, platschef, arbetsledare, projekt√∂r, konsult, kvalitet-milj√∂ & arbetsledare mfl. Webb-tentamen bygger p√• tidigare erfarenhet och sj√§lvstudier, det √§r ingen kurs. √Ąr du nyb√∂rjare i din bransch s√• rekommenderar vi att du anm√§ler dig till en l√§rarledd kurs.

Allmänt om Byggarbetsmiljösamordnare, BAS P & Bas U

För att du ska kunna ta rollen som BAS-P och/eller BAS-U måste du, enligt Arbetsmiljöverket, styrka att du har rätt utbildning för uppgiften. Genomgången utbildning med godkänt kunskapsprov vägs samman med dina övriga meriter och lämplighet för uppgiften. Byggherren, som är skyldig att utse BAS-P och BAS-U för varje byggprojekt om inte uppdragstagare utsetts, bedömer om dina intyg är tillräckliga för att styrka att du har utbildning, kompetens, erfarenhet och lämplighet för rollen.

Tentamen

Webb-tentamen best√•r av 2 delar med fr√•gor p√• Arbetsmilj√∂lagar, f√∂reskrifter, s√§kerhet & h√§lsa, totalt 36 fr√•gor. ¬†Alla svar till de 36 fr√•gorna g√•r att hitta via l√§nkar i webbtentamen. Vi rekommenderar dock till webbtentamen att best√§lla hem boken ”Arbetsmilj√∂regler” d√§r du f√∂rutom svar p√• tentamenfr√•gorna hittar allt du beh√∂ver veta om BAS P & BAS U.

Tentamensfrågor, översikt:

 1. Arbetsmiljölagstiftningen generellt. 
 2. Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160). Fokus på reglerna om BAS-P/BAS-U samt övrigt omByggnads- och anläggningsarbeten.
 3. Arbetsmiljöförordningen (SFS 1977:1166). 
 4. AFS 1999:03 Byggnads och anläggningsarbete. Fokus på reglerna om BAS-P/BAS-U och byggherren samt deras arbetsuppgifter. Genomgång av förhandsanmälan, dokumentation av det byggda objektet och arbetsmiljöplan. 
 5. AFS 1998:01 Belastningsergonomi. 
 6. AFS 2009:02 Arbetsplatsens utformning. 
 7. AFS 2004:03 Stegar och arbetsbockar.
 8. AFS 1990:12 Ställningar.
 9. AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker.
 10. AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap.
 11. Byggherrens ansvar och förväntningar på entreprenörer m fl.

Tentamen

Du har 30 dagar på dig att slutföra tentamen från det att du via mail fått dina inloggningsuppgifterna. Inloggningsuppgifterna mailas till dig när vi mottagit din betalning. Under de 30 dagarna kan du logga in och göra om tentamen så många gånger du hinner. Du måste vid varje inloggningsperiod avsluta den del du startat för att få se ditt resultat. Tentamenfrågorna tar ca 2-8 timmar att besvara beroende på tidigare utbildning, datavana och arbetslivserfarenhet.

Efter godkänd tentamen kan du direkt skriva ut ditt utbildningsbevis för BAS P & BAS U. Intyget du får är godkänt av Arbetsmiljöverket och av arbetsmarknadens partner.

Utbildningen kan registreras i IDO6-Kompetensdatabas. Tillkommer registreringsavgift samt administrationskostnad.

 

Intresseanmälan