AllmÀnna villkor

AllmÀnna villkor

Avbokning

Kostnadsfri ombokning vid sjukdom till nytt tillfÀlle inom sex mÄnader vid anledning av Coronaviruset. Endast en ombokning Àr tillÄtet.

Vid avbokning/ombokning debiteras 100% av utbildningsavgiften. Vid ombokning 7 dagar eller nÀrmare kursstart förbehÄller vi oss rÀtten att debitera en extra kostnad pÄ 25% av kursavgiften för redan utlagda utgifter och arbete med det planerade kurstillfÀllet.

Vid förhinder kan platsen överlÄtas till en annan person i samma företag efter samrÄd med JA kompetens.

Vi förbehÄller oss rÀtten att fakturera i samband med bokningstillfÀllet Àven nÀr ombokning till senare tillfÀlle sker.

Förtydligande

Efter bekrÀftad bokning görs inga Äterbetalningar eller avgiftsreduceringar till kund vid av kund önskad avbokning. Om kursen pÄ grund av oss inte kan genomföras pÄ utsatt datum kan den komma att flyttas till senare datum eller Àndras till webbaserad utbildning eller lÀrarledd via videolÀnk. Samma utbildningsavgift gÀller fortfarande och inga Äterbetalningar eller prisreduceringar görs. Undantag kan göras vid t. ex. akut sjukdom. Vi Äterbetalar endast om kursen stÀlls in helt av oss. Detta gÀller dock ej vid Force majeure, se text lÀngre ner.

InstÀlld utbildning

Vi förebehÄller oss rÀtten att 5 arbetsdagar innan kursens start stÀlla in eller senarelÀgga den om deltagarantalet blir för lÄgt. Skulle instruktören akut insjukna och en behörig ersÀttare inte finns att tillgÄ kommer kursen att senarelÀggas.

Force majeure

Vid epidemi eller pandemi i samhÀllet kan kurstillfÀllen komma att stÀllas in, flyttas till senare datum eller göras via distans istÀllet. Inga kursavgifter Äterbetalas eller reduceras varken vid instÀlld-, flyttad kurs eller vid avbokning av kurs.

Vid distansutbildning krÀvs tillgÄng till dator och internet. Utbildningen sker via antingen en webbutbildning eller lÀrarlett via videolÀnk. Inga kursavgifter varken Äterbetalas eller reduceras.

GDPR

Den 25 maj 2018 börjar en ny lag, GDPR att gÀlla. Det Àr en gemensam lag som skall göra att samma regler gÀller överallt i hela Europa. GDPR ersÀtter personuppgiftslagen (PUL), som har varit en svensk lag sedan 1988. Med GDPR mÄste alla organisationer ha ett större ansvar pÄ att ha kontroll pÄ sina kunders uppgifter. LÀs mer hÀr: Datainspektionen

JA kompetens AB Àr ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lÀmnar till oss som kund och dessa behandlas av oss för att kunna administrera individer som genomfört en utbildning hos oss privat eller som företag, samt i marknadsföringssyfte om du anmÀlt dig till nyhetsbrev. JA kompetens AB lÀmnar ej ut personuppgifter, e-postadresser eller annan kundinformation till tredje part annat Àn de som nÀmns i texten nedan.

Vad menas med personuppgifter?

Med personuppgifter menas information som kan knytas till en enskild person. 

Vilka uppgifter samlar vi in?

De uppgifter vi hanterar Àr de uppgifter vi fÄr i samband med bokning av utbildning, kontakt vid rÄdgivning kring utbildning, anmÀlan till vÄra Nyhetsbrev eller andra kampanjer nÀr du pÄ annat sÀtt frivilligt delar dina personuppgifter med oss för ytterligare kontakt.

Vi behandlar personuppgifter, dvs. namn, befattning, epost, telefonnummer och e-postadress pÄ tidigare deltagande eller . Om utbildningen krÀver hanteras ocksÄ personnummer och ev. hemadress beroende vilken utbildning som regleras 
Om kunden vÀljer att betala mot faktura lagras Àven personnummer. Vi lagrar dina uppgifter vid köp i 7 Är pÄ grund av bokföringslagen.

Hur lÀnge dina uppgifter sparas

JA kompetens följer de tidsangivelser för sparande som GDPR anger och bevaras endast sÄ lÀnge de Àr aktuella eller nödvÀndiga för de ÀndamÄl som de har samlats in för. Utöver det kan du nÀrsomhelst Äterkalla ditt samtycke för bevarandet av personuppgifter.

KontaktformulÀr/e-post

Rutiner för Äterkommande radering av e-post och inkommande e-post frÄn kontaktformulÀr. Personuppgifter behandlas sÄ lÀnge de behövs för att uppfylla ÀndamÄlen med behandlingen. JA kompetens lagrar bara e-post som verkligen behövs för att uppfylla ÀndamÄlen och raderar resten. JA kompetens raderar sparad e-post nÀr ÀndamÄlen Àr uppfyllda.

Vilka uppgifter delas?

Nedan kan du hitta en redogörelse för vilka bolag vi delar information med samt varför vi gör det.
JA kompetens anvÀnder sig av tredjepartsaktörer som hjÀlper oss bÄde i leverans av tjÀnster sÄsom certifieringar, men ocksÄ i sammanhang av marknadsföring och samarbeten vid utbildningar. NÀr vi delar dina uppgifter med tredje part har vi avtal och rutiner för att skydda dina personuppgifter. Vi lÀmnar aldrig ut personuppgifter utan ditt samtycke och vi verkar aktivt för att dina kontaktuppgifter inte skall anvÀndas i massmarknadsföring.

RÀtten att bli glömd

Du har nÀr som helst rÀtt att raderas ur systemen (med vissa begrÀnsningar, som bokföringslagen).

Ta del av lagrad information

Du har rÀtt att fÄ ett utdrag av all information som vi har om dig hos oss.

Utbildningsbevis

GÀllande utbildningsbevis samt för att ta reda pÄ vilken kurs man gÄtt hos har JA kompetens sedan 2012 sparat personuppgifter (namn och personnummer) för alla kursdeltagare för att kunna ge vÄra kunder möjlighet att fÄ nya utbildningsbevis i de fall dÀr dessa gÄtt sönder, tappats bort eller uppdaterats med nya behörigheter.Dessa personuppgifter sparas bÄde digitalt och i ett lÄst fysiskt arkiv dit endast administrativ personal har tilltrÀde.De digitala uppgifterna finns i s k SQL-databaser som endast administrativ personal har tillgÄng till.JA kompetens garanterar att dessa uppgifter aldrig lÀmnas ut till tredje part.Deltagare som gÄtt utbildning hos oss kan alltid begÀra att deras uppgifter tas bort. Emellertid ska de dÄ vara medvetna om att JA kompetens inte lÀngre kan tillmötesgÄ en begÀran om nytt utbildningsbevis.

Kontakt