AFA-stöd

Vi är godkända AFA-utbildare

75 miljoner kronor till stöd för arbetsmiljöutbildningar

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar gemensamt 75 miljoner kronor på stöd till arbetsmiljöutbildning. Utbildningsinsatser där chefer och arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans är särskilt prioriterade.

Det nya stödet ska särskilt stödja gemensamma utbildningsinsatser, där såväl chefer som arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans. Stödet omfattar både arbetare och tjänstemän och ska gynna samverkan och skapa dialog i arbetsmiljöarbetet utifrån arbetsplatsens behov.

Stödet administreras av AFA Försäkring och gäller under 3 år; från den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2023. Satsningen kommer att utvärderas löpande av parterna för att säkerställa att utbildningsinsatserna sprids och fördelas jämnt mellan chefer, arbetsmiljö- och skyddsombud.

Vilka arbetsmiljöutbildningar omfattas och för vem?

Med utgångspunkt i hela arbetsplatsen behov av arbetsmiljöutbildning, riktas stödet för arbetsmiljöutbildning till såväl arbetare, tjänstemän som chefer. Stöd kan lämnas för följande arbetsmiljöutbildningar:

  • Grund- och vidareutbildning för chefer
  • Vidareutbildning för skydds- eller arbetsmiljöombud för både arbetare och tjänstemän.

Företaget kan få ersättning för ett brett utbud av arbetsmiljöutbildningar. Det kan exempelvis vara utbildningar om organisatorisk och social arbetsmiljö, arbetsmiljöansvar, krishantering och samverkan. För att ersättning ska kunna lämnas krävs att utbildningen genomförs av en utbildningsanordnare som anslutit sig till AFA Försäkring.

Vem kan söka bidrag?

Satsningen omfattar alla företag och organisationer med kollektivavtal inom Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Hur söker man bidrag?

AFA Försäkring administrerar stödet för arbetsmiljöutbildning.

Ansök här: https://samu.fou.afaforsakring.se/checklist

Från och med den 1 januari 2021 kan arbetsgivare ansöka om stöd för arbetsmiljöutbildning hos AFA Försäkring. För frågor till AFA om stödet kontakta stodforarbetsmiljoutbildning@afaforsakring.se.