Arbetsmiljö för chefer (AFA-berättigad)

Arbetsmiljö för chefer (AFA-berättigad)

Arbetsmiljö för chefer (AFA-berättigad)

√Ėppen kurs
Längd: Heldag
Företagsförlagd utbildning
Plats: Rikstäckande (plats enligt ök med beställaren)
Längd: Heldag
Prisinfo: Begär offert

Lär dig planera och leda arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. I din roll som chef ingår bland annat att känna till och kunna tillämpa lagar och föreskrifter om arbetsmiljö. Men också att stimulera och skapa förutsättningar för en bra och säker arbetsmiljö.

Målgrupp

Chefer som har personalledande befogenheter samt arbetar praktiskt med arbetsmilj√∂. Deltagarna b√∂r √§ven ha grundl√§ggande arbetsmilj√∂kunskaper via grundutbildningen B√§ttre arbetsmilj√∂ – BAM eller motsvarande. √Ėnskv√§rt √§r ocks√• att deltagarna har erfarenhet fr√•n arbetsmilj√∂arbetet i sin verksamhet.

Innehåll

Föreläsningar varvas med gruppövningar och praktikfall.

 • Regelverket
 • Systematiskt arbetsmilj√∂arbete, SAM
 • Samordningsansvar
 • R√§ttsfall
 • Samverkan och ansvar
 • Riskbed√∂mning vid f√∂r√§ndringar
 • Praktikfall
 • SAM ¬ß 4 och 8, f√∂rsta hj√§lpen och krisst√∂d, kr√§nkande s√§rbehandling, stress och psykosocial arbetsmilj√∂
 • √Örskalendarium f√∂r arbetsmilj√∂arbetet

Kurssyfte

Syftet med utbildningen är att ge chefer och arbetsledare kunskaper för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar i den egna verksamheten.

Efter genomgången utbildning ska du:

 • f√∂rst√• syftet med arbetsmilj√∂lagen, systematiskt arbetsmilj√∂arbete, samordningsansvar och samverkan samt veta vad regelverket inneb√§r f√∂r den som √§r chef.
 • ha f√•tt djupare insikt i regelverket g√§llande den psykosociala arbetsmilj√∂n
 • f√∂rst√• skillnaderna mellan arbetsmilj√∂ansvar och straffansvar
 • kunna till√§mpa reglerna om riskbed√∂mning vid f√∂r√§ndring
 • ha f√•tt k√§nnedom om och veta hur man kan f√∂rebygga och hantera reaktioner vid kris, f√∂r√§ndring, kr√§nkande s√§rbehandling och stress
 • kunna g√∂ra en enkel √•rlig planering av arbetsmilj√∂arbetet

Boka direkt

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Våra andra utbildningar inom ansvar och arbetsmiljö

Boka direkt

Arbetsmiljö för chefer
Inga kommande
Arbetsmiljö för chefer (Engelska 1 dag)
Inga kommande

Kontakta oss