Arbetsmiljö för chefer

Arbetsmiljö för chefer

Företagsförlagd utbildning heldag
Rikstäckande (plats enligt ök med beställaren)
Pris  – Begär offert

Att planera och leda arbetsmiljöarbetet

Som chef eller arbetsledare har du en betydelsefull roll i arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. I din roll ingår bland annat att känna till och kunna tillämpa lagar och föreskrifter om arbetsmiljö, men också att stimulera och skapa förutsättningar för en bra och säker arbetsmiljö.

Syfte

Syftet med utbildningen är att ge chefer och arbetsledare kunskaper för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar i den egna verksamheten.

Mål

Efter genomgången utbildning ska du:
– förstå syftet med arbetsmiljölagen, systematiskt arbetsmiljöarbete, samordningsansvar och samverkan samt veta vad regelverket innebär för den som är chef.
– ha fått djupare insikt i regelverket gällande den psykosociala arbetsmiljön
– förstå skillnaderna mellan arbetsmiljöansvar och straffansvar
– kunna tillämpa reglerna om riskbedömning vid förändring
– ha fått kännedom om och veta hur man kan förebygga och hantera reaktioner vid kris, förändring, kränkande särbehandling och stress
-kunna göra en enkel årlig planering av arbetsmiljöarbetet

Rekommenderade förkunskaper

Deltagarna bör ha grundläggande arbetsmiljökunskaper via grundutbildningen Bättre arbetsmiljö – BAM eller motsvarande. Önskvärt är också att deltagarna har erfarenhet från arbetsmiljöarbetet i sin verksamhet.

Målgrupp

Chefer som har personalledande befogenheter samt arbetar praktiskt med arbetsmiljö.

Arbetsformer

Föreläsningar varvas med gruppövningar och praktikfall.

Ur innehållet

– Regelverket
– Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM
– Samordningsansvar
– Rättsfall
– Samverkan och ansvar
– Riskbedömning vid förändringar
– Praktikfall
– SAM § 4 och 8, första hjälpen och krisstöd, kränkande särbehandling, stress och psykosocial arbetsmiljö
– Årskalendarium för arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljöverket arbetsmiljö chefer

Boka direkt

Event not found
ARBETSMILJÖ FÖR CHEFER (ENGELSKA 1 DAG)

ARBETSMILJÖ FÖR CHEFER (ENGELSKA 1 DAG)

31 oktober 2018
- kl 08:00
5,900 kr
Kurs passerad

Intresseanmälan

Namn (obligatoriskt)

Företag

Ort

Mailadress (obligatoriskt)

Telefonnummer

Meddelande

Genom att klicka på skicka godkänner du våra Allmänna villkor för hantering av personuppgifter