Arbetsmiljö för chefer (AFA-berättigad)

Arbetsmiljö för chefer (AFA-berättigad)

Öppen kurs
Längd: Heldag
Företagsförlagd utbildning
Plats: Rikstäckande (plats enligt ök med beställaren)
Längd: Heldag
Pris: Begär offert
Lär dig planera och leda arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. I din roll som chef ingår bland annat att känna till och kunna tillämpa lagar och föreskrifter om arbetsmiljö. Men också att stimulera och skapa förutsättningar för en bra och säker arbetsmiljö.

Målgrupp

Chefer som har personalledande befogenheter samt arbetar praktiskt med arbetsmiljö. Deltagarna bör även ha grundläggande arbetsmiljökunskaper via grundutbildningen Bättre arbetsmiljö – BAM eller motsvarande. Önskvärt är också att deltagarna har erfarenhet från arbetsmiljöarbetet i sin verksamhet.

Föreläsningar varvas med gruppövningar och praktikfall.
 • Regelverket
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM
 • Samordningsansvar
 • Rättsfall
 • Samverkan och ansvar
 • Riskbedömning vid förändringar
 • Praktikfall
 • SAM § 4 och 8, första hjälpen och krisstöd, kränkande särbehandling, stress och psykosocial arbetsmiljö
 • Årskalendarium för arbetsmiljöarbetet

Syftet med utbildningen är att ge chefer och arbetsledare kunskaper för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar i den egna verksamheten.Efter genomgången utbildning ska du:
 • förstå syftet med arbetsmiljölagen, systematiskt arbetsmiljöarbete, samordningsansvar och samverkan samt veta vad regelverket innebär för den som är chef.
 • ha fått djupare insikt i regelverket gällande den psykosociala arbetsmiljön
 • förstå skillnaderna mellan arbetsmiljöansvar och straffansvar
 • kunna tillämpa reglerna om riskbedömning vid förändring
 • ha fått kännedom om och veta hur man kan förebygga och hantera reaktioner vid kris, förändring, kränkande särbehandling och stress
 • kunna göra en enkel årlig planering av arbetsmiljöarbetet

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Våra andra utbildningar inom ansvar och arbetsmiljö

Boka nu

Arbetsmiljö för chefer
Inga kommande
Arbetsmiljö för chefer (Engelska 1 dag)
Inga kommande

Kontakta oss