Om oss

JA kompetens är ett utbildningsföretag som i huvudsak tillhandahåller utbildningar inom bygg, anläggning, fastighet, industri & transport. JA kompetens är ett flexibelt företag vars målsättning är att alltid sätta kundens behov i fokus. Vårt öppna kursprogram uppdateras vart efter med fler kurstillfällen och utbildningar från vårt kursutbud. Är ni en större grupp så kommer vi till er och genomför utbildningen företagsförlagd. Efter överenskommelse kan vi även utveckla och företagsanpassa utbildning utifrån just era behov och önskemål. Referenser och information om specifika uppdrag finns givetvis att tillgå om så önskas.

Våra utbildningar är främst kompletterande utbildningar till existerande yrkesroller eller ansvarsområden. Det kan till exempel vara så att företaget eller en specifik avdelning behöver förtydliga sitt arbetsmiljöarbete eller att en anställd är i behov av behörighet att utföra heta (brandfarliga) arbeten på tillfälliga arbetsplatser.

Kompetensutveckling är en investering som ska löna sig. Kunskapen man får hos oss ska vara direkt användbar när deltagaren är på den egna arbetsplatsen. Därför hämtar vi exempel och situationer från dagens teknik och villkor på marknaden.