Hot och våld i arbetsmiljön (AFA-berättigad)

Hot och våld i arbetsmiljön (AFA-berättigad)

Företagsförlagd utbildning
Längd: 1 heldag (kan anpassas till halvdag beroende på tidigare förkunskaper).
Pris: Begär offert
Utbildningen ger förutsättningar att planera och organisera en trygg arbetsmiljö samt att som medarbetare kunna läsa av och förstå när en situation kan bli farlig, för att undvika den eller kunna larma i tid.

Målgrupp

Personer med yrken där hot och våld är förekommande som till exempel:
 • Detaljhandel
 • Vårdyrken
 • Städning
 • Hemtjänst
 • Installation
 • Service
 • Offentlig förvaltning
 • Hotell
 • Restaurang
 • Bensinstationer
 • Närbutiker
Även bygg- och anläggning blir utsatt för hot, skadegörelse och våld, beroende på område och hantering av stora värden av stöldbegärlig utrustning och materiel.Utbildningen ger också förutsättningar att förstå och stödja medarbetare som är utsatta för hot och våld i sin hemmiljö/nära relationer.

 • Bakgrund – statistik
 • Arbetsgivarens och lagens syn på säkerhet
 • Stress och krisreaktioner
 • Lagstiftning, föreskrifter, rättssystem
 • Metoder för att skapa trygghet och säkerhet
 • Arbetsgivarens och medarbetarnas skyldigheter
 • Våldstrappan, hotskalan
 • Agerande och beteende – diskussionsövning
 • Scenarioträning
 • Konflikthantering
 • Att organisera en trygg miljö
 • Vi kan också anpassa kursen utefter kundens särskilda behov.

Utbildningen syftar till att kunna organisera arbetet så att situationer med hot och våld inte uppstår, eller att minimera skadeverkningarna när det händer.Arbetsgivarens skyldigheter är omfattande när det finns risk för hot och våld i arbetsmiljön. Ett ansträngt bemötande från kund kan uppfattas mycket olika. Det kan också räcka med att medarbetarna transporterar stöldbegärlig utrustning, nycklar eller kanske befinner sig i områden eller i sammanhang där risken att bli utsatt är påtaglig. Den styrande arbetsmiljöföreskriften Hot och våld i arbetsmiljön (AFS 1993:2) är kortfattad men krävande, och behöver tillämpas så att varje medarbetare blir trygg på jobbet. Kvinnor och män har vanligen olika hotbilder.

Utbildningsbevis

Efter genomgången kurs utfärdas utbildningsbevis.

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Våra andra utbildningar inom ansvar och arbetsmiljö

Kontakta oss