Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM (AFA-berättigad)

Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM (AFA-berättigad)

Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM (AFA-berättigad)

Företagsförlagd utbildning
Plats: Rikstäckande (plats enligt ök med beställaren)
Längd: 1 - 2 dagar
Prisinfo: Begär offert

Den här utbildningen ger praktisk kunskap om att arbeta systematiskt med arbetsmiljön i det dagliga arbetet på arbetsplatsen.

Genom utbildningen får du användbara metoder och tips för det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket gör det lättare att bland annat hitta rutiner för att fånga upp och åtgärda både fysiska och psykosociala risker. Efter avslutad kurs ska du kunna förstå och praktiskt tillämpa Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Alla som genomfört utbildningen får möjlighet att testa Regelbanken kostnadsfritt under ett halvår.

Rekommenderade förkunskaper

Utbildning i BAM, Introduktion systematiskt arbetsmiljöarbete eller motsvarande kunskaper. Det är en fördel om du har erfarenhet från arbetsmiljöarbetet i din verksamhet.

Målgrupp

Företagsledning, chefer, arbetsledare, skyddsombud med flera som arbetar med arbetsmiljöfrågor. Utbildningen riktar sig till alla organisationer oavsett verksamhet och storlek.

Innehåll

 • Systematiskt arbetsmilj√∂arbete
 • Unders√∂ka, riskbed√∂ma, √•tg√§rda och kontrollera verksamheten
 • Uppgiftsf√∂rdelning och kunskaper
 • Nyttan med systematiskt arbetsmilj√∂arbete
 • Rutiner, instruktioner och dokumentation
 • Systematiskt arbetsmilj√∂arbete i verksamheten
 • Handlingsplan f√∂r den egna verksamheten

Kurssyfte

Utbildningens syfte är att ge praktisk kunskap om hur man bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen.

Efter utbildningen ska deltagarna

 • ha f√•tt √∂kad f√∂rst√•else f√∂r sambandet mellan en god arbetsmilj√∂, systematiskt arbetsmilj√∂arbete och verksamhetens utveckling
 • veta hur kraven i f√∂reskrifterna om systematiskt arbetsmilj√∂arbete tolkas och hanteras praktiskt i den dagliga verksamheten
 • kunna anv√§nda Regelbanken f√∂r att ta fram n√∂dv√§ndig och verksamhetsanpassad dokumentation enligt AFS 2001:1
 • veta hur de anst√§llda kan g√∂ras delaktiga och p√•verka arbetsmilj√∂arbetet.

Kursmaterial

Handbok systematiskt arbetsmiljöarbete och Arbetsmiljölagen ingår i deltagaravgiften.

Prevent systematisk arbetsmiljö SAM

Boka direkt

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Våra andra utbildningar inom ansvar och arbetsmiljö

Kontakta oss