Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM

Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM

Företagsförlagd utbildning
Plats: Rikstäckande (plats enligt ök med beställaren)
Längd: 1 - 2 dagar
Prisinfo: Begär offert

Den här utbildningen ger praktisk kunskap om att arbeta systematiskt med arbetsmiljön i det dagliga arbetet på arbetsplatsen. Genom utbildningen får du användbara metoder och tips för det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket gör det lättare att bland annat hitta rutiner för att fånga upp och åtgärda både fysiska och psykosociala risker. Efter avslutad kurs ska du kunna förstå och praktiskt tillämpa Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Alla som genomfört utbildningen får möjlighet att testa Regelbanken kostnadsfritt under ett halvår.

Rekommenderade förkunskaper

Utbildning i BAM, Introduktion systematiskt arbetsmiljöarbete eller motsvarande kunskaper. Det är en fördel om du har erfarenhet från arbetsmiljöarbetet i din verksamhet.

Målgrupp

Företagsledning, chefer, arbetsledare, skyddsombud med flera som arbetar med arbetsmiljöfrågor. Utbildningen riktar sig till alla organisationer oavsett verksamhet och storlek.

Innehåll

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera verksamheten
Uppgiftsfördelning och kunskaper
Nyttan med systematiskt arbetsmiljöarbete
Rutiner, instruktioner och dokumentation
Systematiskt arbetsmiljöarbete i verksamheten
Handlingsplan för den egna verksamheten

Kurssyfte

Utbildningens syfte är att ge praktisk kunskap om hur man bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen.

Kursmål

Efter utbildningen ska deltagarna
Рha fått ökad förståelse för sambandet mellan en god arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete och verksamhetens utveckling
Рveta hur kraven i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete tolkas och hanteras praktiskt i den dagliga verksamheten
Рkunna använda Regelbanken för att ta fram nödvändig och verksamhetsanpassad dokumentation enligt AFS 2001:1
Рveta hur de anställda kan göras delaktiga och påverka arbetsmiljöarbetet.

Kursmaterial

Handbok systematiskt arbetsmiljöarbete och Arbetsmiljölagen ingår i deltagaravgiften.

Prevent systematisk arbetsmiljö SAM

Boka direkt

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Kontakta oss