Kemiska arbetsmiljörisker (Härdplast) (AFA-berättigad)

Kemiska arbetsmiljörisker (Härdplast) (AFA-berättigad)

Öppen kurs

Plats: Stockholm/Sollentuna

Längd: Halvdagsutbildning

Pris: 2 900 kr/deltagare. På engelska 3 100 kr/deltagare.

Företagsförlagd utbildning

Pris: Begär offert

En halvdags utbildning i användning av härdplaster av olika slag. Lär dig riskerna, användning av skyddsutrustning och vad lagstiftningen säger.

Målgrupp

Kursen är riktad till de företag som använder sig av härdplaster i tillräcklig omfattning för att utbildningskravet ska uppfyllas. När kravet uppfylls ska de som leder arbetet gå kursen enligt Arbetsmiljöverket. Undrar du om just ditt företag uppfyller kraven kan du vända dig till Arbetsmiljöverket eller till oss.

Kursinnehåll

 • Orientering om olika härdplastkomponenter
 • Riskerna med härdplastkomponenter
 • Riskbedömning
 • Anpassning av arbetsplatsen
 • Utformning av instruktioner
 • Åtgärd vid olyckshändelse
 • Val av skyddsutrustning
 • Användning av skyddsutrustning
 • Arbetsmiljölagstiftningen
 • Härdplastföreskrifterna
 • Hantering av härdplastkomponenter

Kurssyfte

Att förhindra och förebygga eventuella hälsorisker vid härdplastarbete.

Arbetsmiljöverket ställer enligt AFS2014:43 krav på att utbildning ska genomgås vid användning av härdplaster som cyanoakrylater, isocyanater och bisfenoler (epoxi) m.fl. Genom att gå vår härdplastutbildning får du god kännedom om hur olika plaster identifieras och vilka minimum-skyddskrav som gäller för arbete med dem. Avklarad härdplastutbildning gör att ditt företag uppfyller Arbetsmiljöverkets krav för användning av olika härdplaster som används i många branscher.

Sanktionsavgifter

Föreskrifter och paragrafer förenade med sanktionsavgifter
–  Sanktionsavgift som träder i kraft den 1 juni 2017

Kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2014:43, § 37e – Sanktionsavgift 10 000 kr/person
vid saknad av utbildningsintyg.

Prevent härdplastutbildning härdplast arbetsmiljö

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Våra andra utbildningar inom ansvar och arbetsmiljö

Boka nu

Kemiska arbetsmiljörisker (Härdplast)
Inga kommande

Kontakta oss