OSA ‚Äď Organisatorisk och social arbetsmilj√∂ (AFA-ber√§ttigad)

OSA ‚Äď Organisatorisk och social arbetsmilj√∂ (AFA-ber√§ttigad)

Företagsförlagd utbildning
Längd: 1 dag
Prisinfo: 3 500 kr exkl. moms Avtalskund: 2 900 kr exkl. moms

Utbildningen ger dig kunskap, insikt och verktyg för att bedriva och medverka i det hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet på din arbetsplats eller företag. Genom mer kunskap i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ges du stöd att för att arbeta med den systematiska arbetsmiljön där faktorer som stress, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling är viktiga områden.

Målgrupp

Utbildnignen passar alla som omfattas av föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö vilket är både du som är chef, personalansvar eller har en roll i arbetsmiljöarbetet och positivt kan påverka den organisatoriska- och sociala arbetsmiljön.

Innehåll

 • Organisatorisk och social arbetsmilj√∂ AFS 2015:4
 • Systematiskt arbetsmilj√∂arbete 2001:1
 • Organisatoriska och sociala arbetsmilj√∂faktorer i bygg- och anl√§ggningsbranschen
 • H√§lsa och v√§lbefinnande
 • Friskfaktorer
 • Arbetsrelaterade stress
 • Arbetsbelastning
 • Arbetstid
 • Kr√§nkande s√§rbehandling
 • Uppt√§cka och agera vid brister i social arbetsmilj√∂
 • Riskanalyser
 • Rutiner

Kurssyfte

 • √Ėkad kunskap och insikt i hur du kan arbeta med friskfaktorer och bedriva ett h√§lsofr√§mjande arbete
 • Hur du kan agera vid uppt√§ckta brister i arbetsmilj√∂n
 • Hur du kan f√• chefer, skyddsombud och medarbetare involverade i det dagliga arbetsmilj√∂arbetet

Boka direkt

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Kontakta oss