OSA – Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFA-berättigad)

Företagsförlagd utbildning
Längd: 1 dag
Pris: 3 500 kr exkl. moms Avtalskund: 2 900 kr exkl. moms

Utbildningen ger dig kunskap, insikt och verktyg för att bedriva och medverka i det hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet på din arbetsplats eller företag. Genom mer kunskap i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ges du stöd att för att arbeta med den systematiska arbetsmiljön där faktorer som stress, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling är viktiga områden.

Målgrupp

Utbildnignen passar alla som omfattas av föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö vilket är både du som är chef, personalansvar eller har en roll i arbetsmiljöarbetet och positivt kan påverka den organisatoriska- och sociala arbetsmiljön.

Kursinnehåll

 • Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete 2001:1
 • Organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer i bygg- och anläggningsbranschen
 • Hälsa och välbefinnande
 • Friskfaktorer
 • Arbetsrelaterade stress
 • Arbetsbelastning
 • Arbetstid
 • Kränkande särbehandling
 • Upptäcka och agera vid brister i social arbetsmiljö
 • Riskanalyser
 • Rutiner

Kurssyfte

 • Ökad kunskap och insikt i hur du kan arbeta med friskfaktorer och bedriva ett hälsofrämjande arbete
 • Hur du kan agera vid upptäckta brister i arbetsmiljön
 • Hur du kan få chefer, skyddsombud och medarbetare involverade i det dagliga arbetsmiljöarbetet

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Kontakta oss