Bättre arbetsmiljö BAM

Bättre arbetsmiljö BAM

Företagsförlagd utbildning 3 dagar
Rikstäckande (plats enligt ök med beställaren)
Pris  – Begär offert

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, skyddsombud, fackliga företrädare och du, som utifrån din funktion har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

Om utbildningen

Utbildningen speglar parternas gemensamma syn på vad en grundläggande kunskapsnivå för arbetsmiljö är. Den ger samtidigt förmågan till eget lärande och kan lätt anpassas till en bransch eller ett företags egna förutsättningar och behov. Utbildningen ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete till chefer, skyddsombud och andra, som behöver ha kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras. Bättre arbetsmiljö – BAM är framtagen av Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans med Prevent.

Syfte

Du får grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera.

Mål

Efter utbildningen ska du kunna:
– identifiera risker och arbeta förebyggande
– se sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling
– söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet
– samverka i arbetsmiljöfrågor.

Arbetsformer

I utbildningen varvas föreläsningar med grupparbeten, där olika fall av arbetsmiljösituationer ska lösas.

Ur programmet

Grundläggande kunskaper om lagar, regelverk, avtal och föreskrifter kring förhållanden, som påverkar arbetsmiljön
Chefernas och skyddsombudens roller och ansvar samt hur man ska samverka
Att kunna identifiera och hantera faktorer som är negativa respektive positiva för arbetsmiljön
Hur man kan genomföra förebyggande arbetsmiljöarbete
Att förstå hur ett förändringsarbete kan påverka individ, grupp och organisation
Grundläggande kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) vilket inkluderar att kunna göra en riskbedömning och upprätta en handlingsplan.

Arbetsmiljöverket Bättre arbetsmiljö BAM

Boka direkt

BAM - BÄTTRE ARBETSMILJÖ (2 DAGAR)

BAM - BÄTTRE ARBETSMILJÖ (2 DAGAR)

23 augusti 2018
- kl 08:00
7,500 kr
Kurs passerad
BAM - BÄTTRE ARBETSMILJÖ ENGELSKA (2 DAGAR)

BAM - BÄTTRE ARBETSMILJÖ ENGELSKA (2 DAGAR)

27 november 2018
- kl 08:00
9,500 kr
Kurs passerad

Intresseanmälan

Namn (obligatoriskt)

Företag

Ort

Mailadress (obligatoriskt)

Telefonnummer

Meddelande

Genom att klicka på skicka godkänner du våra Allmänna villkor för hantering av personuppgifter