Bättre arbetsmiljö BAM (AFA-berättigad)

Bättre arbetsmiljö BAM (AFA-berättigad)

Bättre arbetsmiljö BAM (AFA-berättigad)

Öppen kurs
Plats: Täby och Videolänk
Längd: 2-3 dagar
Prisinfo: 7 200 - 8 500 kr
Språk: Svenska, Engelska
Företagsförlagd utbildning
Plats: Rikstäckande (plats enligt ök med beställaren)
Prisinfo: Begär offert
Språk: Svenska, Engelska

Utbildningen ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete till chefer, skyddsombud och andra, som behöver ha kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

Vi är godkända utbildare åt AFA Försäkring. Har ni kollektivavtal och uppfyller kraven har ni möjlighet att få upp till 70% av kostnaden subventionerad.

Bättre arbetsmiljö – BAM är framtagen av Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans med Prevent. Utbildningen speglar parternas gemensamma syn på vad en grundläggande kunskapsnivå för arbetsmiljö är. Den ger samtidigt förmågan till eget lärande och kan lätt anpassas till en bransch eller ett företags egna förutsättningar och behov.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, skyddsombud, fackliga företrädare och du, som utifrån din funktion har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

Innehåll

 • Grundläggande kunskaper om lagar, regelverk, avtal och föreskrifter kring förhållanden, som påverkar arbetsmiljön
 • Chefernas och skyddsombudens roller och ansvar samt hur man ska samverka
 • Att kunna identifiera och hantera faktorer som är negativa respektive positiva för arbetsmiljön
 • Hur man kan genomföra förebyggande arbetsmiljöarbete
 • Att förstå hur ett förändringsarbete kan påverka individ, grupp och organisation
 • Grundläggande kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) vilket inkluderar att kunna göra en riskbedömning och upprätta en handlingsplan

Kursmål

Du får grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera.

Efter utbildningen ska du kunna:

 • identifiera risker och arbeta förebyggande
 • se sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling
 • söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet
 • samverka i arbetsmiljöfrågor

Boka direkt

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Boka direkt

BAM - Bättre arbetsmiljö (2 dagar)
 • Videolänk
  21 april
  kl. 08:00
  7 200 kr exkl. moms/st
  4 platser kvar
BAM - Bättre arbetsmiljö (3 dagar)
 • Videolänk
  18 maj
  kl. 08:00
  8 500 kr exkl. moms/st
  7 platser kvar
BAM - Bättre arbetsmiljö Engelska (2 dagar)
Inga kommande

Kontakta oss