Bättre arbetsmiljö BAM

Bättre arbetsmiljö BAM

Företagsförlagd utbildning
Plats: Rikstäckande (plats enligt ök med beställaren)
Längd: 3 dagar
Prisinfo: Begär offert

Utbildningen ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete till chefer, skyddsombud och andra, som behöver ha kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

Bättre arbetsmiljö РBAM är framtagen av Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans med Prevent. Utbildningen speglar parternas gemensamma syn på vad en grundläggande kunskapsnivå för arbetsmiljö är. Den ger samtidigt förmågan till eget lärande och kan lätt anpassas till en bransch eller ett företags egna förutsättningar och behov.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, skyddsombud, fackliga företrädare och du, som utifrån din funktion har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

Innehåll

  • Grundl√§ggande kunskaper om lagar, regelverk, avtal och f√∂reskrifter kring f√∂rh√•llanden, som p√•verkar arbetsmilj√∂n
  • Chefernas och skyddsombudens roller och ansvar samt hur man ska samverka
  • Att kunna identifiera och hantera faktorer som √§r negativa respektive positiva f√∂r arbetsmilj√∂n
  • Hur man kan genomf√∂ra f√∂rebyggande arbetsmilj√∂arbete
  • Att f√∂rst√• hur ett f√∂r√§ndringsarbete kan p√•verka individ, grupp och organisation
  • Grundl√§ggande kunskaper om systematiskt arbetsmilj√∂arbete (AFS 2001:1) vilket inkluderar att kunna g√∂ra en riskbed√∂mning och uppr√§tta en handlingsplan

Kursmål

Du får grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera.

Efter utbildningen ska du kunna:

  • identifiera risker och arbeta f√∂rebyggande
  • se sambandet mellan en bra arbetsmilj√∂ och verksamhetens utveckling
  • s√∂ka vidare information och kunna oms√§tta den i det dagliga arbetsmilj√∂arbetet
  • samverka i arbetsmilj√∂fr√•gor

Boka direkt

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Boka direkt

BAM - Bättre arbetsmiljö (2 dagar)
Inga kommande

Kontakta oss