Skydds- och säkerhetsplanerare (Sos-pl) – Repetition