ADR grund och repetition

ADR grund och repetition

Öppen ADR grund i Stockholm/Nacka – 3 dagar
Pris: 4250:-/deltagar
Öppen ADR repetition i Stockholm/Nacka- 2 dagar
Pris: 2950:-/deltagare
Företagsutbildning – begär offert

Krav öppen kurs

God förståelse i svenska språket.

Målgrupp

Du som är delaktig i transporter utan att vara förare, eller ska transporterar farligt gods som styckegods t.ex. fat, kartonger, IBC-behållare, dunkar, skall ha en grundutbildning.

Syftet med utbildningen

Syftet med utbildningen är att göra dig medveten om de risker som kan uppstå och ge dig kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar ska du veta vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.

Innehåll

Styckegods, grundkurs, klass 2 – 6, 8, 9 (klassbeteckningar)
Utbildningen innehåller bl.a. moment såsom lagstiftning, transportsystem, klassificering farligt gods, förpackningar, märkning och etikettering av fordon, containrar, transporthandlingar, lastning, damlastning, lossning, transport, värdeberäknad mängd, begränsad mängd, undantag, särbestämmelser, praktisk övning av brandsläckning, första hjälpen L-ABC inkl kemskador.
Praktiska övningar ingår samt kursen examineras via teoriprov.

Efter godkänd teoriprov utfärdas ett ADR – intyg som gäller i fem år.
Innan utgångsdatum måste man genomgå en repetitionsutbildning för att få det förnyat.

Kurserna utförs gentemot MSB:s (tidigare Räddningsverket) regelverk och godkänd utbildare av MSB.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ADR

Intresseanmälan

Namn (obligatoriskt)

Företag

Ort

Mailadress (obligatoriskt)

Telefonnummer

Meddelande

Genom att klicka på skicka godkänner du våra Allmänna villkor för hantering av personuppgifter

SparaSpara