ADR grund och repetition

ADR grund och repetition

Öppen ADR grund
Plats: Stockholm/Nacka
Längd: 3 dagar
Pris: 4 250 kr/deltagare
Öppen ADR repetition
Plats: Stockholm/Nacka
Längd: 2 dagar
Pris: 2 950 kr/deltagare

Grundkursen utgör en obligatorisk bas för all utbildning inom ADR och kompletteras med de specialkurser som eleven har behov av. Individuella praktiska övningar i första hjälpen, brandbekämpning och åtgärder vid olycka eller tillbud är obligatoriska delar av utbildningen i såväl grundkurser, eventuellt kompletterade med specialkurser, som repetitionsutbildningar.

[spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/1″ el_position=”first last”]

Grundkurs

Vid transport av farligt gods över vissa mängder måste föraren genomgått en grundläggande förarutbildning, en grundkurs. Detta gäller oavsett fordonets totalvikt. Grundkursen behandlar villkoren och förutsättningarna för transport av farligt gods som styckegods, med undantag för explosiva ämnen och föremål samt radioaktiva ämnen.

Repetitionskurs

ADR-intyget är giltigt i fem år. För att förnya intyget måste repetitionsutbildning genomgås med godkänt resultat innan intygets giltighet löper ut.

Krav öppen kurs

God förståelse i svenska språket.

[/spb_text_block]

Målgrupp

Du som är något av följande:

  • Delaktig i transporter utan att vara förare
  • Ska transporterar farligt gods som styckegods i t.ex. fat, kartonger, IBC-behållare och dunkar
  • Planerar gå en kompletterande specialkurs inom ADR

Kursinnehåll

Styckegods, grundkurs, klass 2-6, 8, 9 (klassbeteckningar)

Utbildningen innehåller bl.a. moment såsom lagstiftning, transportsystem, klassificering farligt gods, förpackningar, märkning och etikettering av fordon, containrar, transporthandlingar, lastning, damlastning, lossning, transport, värdeberäknad mängd, begränsad mängd, undantag, särbestämmelser, praktisk övning av brandsläckning, första hjälpen L-ABC inkl kemskador.

Praktiska övningar ingår samt kursen examineras via teoriprov.

Kurssyfte

Syftet med utbildningen är att göra dig medveten om de risker som kan uppstå och ge dig kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar ska du veta vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.

Boka nu

Välj det kurstillfälle som passar dig bäst här till höger på sidan. Du kan även boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Boka nu

ADR - Grund
Inga kommande
ADR - Repetition
Inga kommande

Kontakta oss