AMA grund med Anläggning och MER

AMA grund med Anläggning och MER

Öppen kurs

Plats: Täby

Längd: 2 dagar

Företagsförlagd utbildning

Plats: Ditt företag

Pris: Kontakta oss

AMA – Allmän material- och arbetsbeskrivning – är ett referensverk för upprättande av administrativa föreskrifter och tekniska beskrivningar för byggindustrin. AMA innehåller tekniska krav på utförande, material och kontroll.

Målgrupp

Kursen vänder sig till den som vill ha en grundläggande kunskap om AMA-systemets uppbyggnad, dess koppling till beskrivningarna samt hur man hittar i AMA, ex. arbetsledare, platschefer m.fl.

Kursinnehåll

Grunderna i AMA

  • Vad är AMA?
  • Vilka använder AMA?
  • Vad används AMA till och varför?
  • Hur används AMA?
  • AMA – Mark och landskap (MER integrerad del i denna dag)

Projektering av väg- och markarbeten med AMA

  • Förarbeten och förberedande arbeten
  • Schakt och markförstärkning
  • Marköverbyggnader
  • Ledningar
  • Märkning, kontroll och dokumentation

Kurssyfte

Kursen riktar sig mot entreprenören och skapar grundförståelse för AMA-systemet där grunderna i MER är integrerad i AMA – Mark och landskap.

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Våra andra utbildningar inom ansvar och arbetsmiljö

Kontakta oss