Anläggningsskötare – Sprinkler

Anläggningsskötare – Sprinkler

Företagsförlagd utbildning
Plats: Rikstäckande (plats enligt ök med beställaren)
Längd: 1 dag
Pris: Begär offert
För att verka som anläggningsskötare för en sprinkleranläggning ställs idag omfattande krav. Du ska ha både teoretisk och praktisk utbildning för att verka rätt vid brand, fel och frånkopplingar. Denna kurs lär dig allt du ska kunna som anläggningsskötare av ett sprinklersystem.

Målgrupp

Kursen är till för dig som är eller ska bli anläggningsskötare samt fastighetsansvariga, fastighetsförvaltare, räddningstjänstpersonal med flera.

  • Förebyggande brandskyddsarbete
  • Kravställare
  • Regelverk – SBF 120:7/SS-EN 12845
  • Sprinklersystemets omfattning och funktion
  • Systemtyper, riskklassificering
  • Dimensionering, komponenter, vattenkällor
  • Anläggningsskötarens arbete
  • Kontroll och underhåll
  • Vanliga fel på anläggning

Du får de grundläggande kunskaper om sprinkleranläggningar som krävs för att kunna utföra skötsel och underhåll av dem. Utbildningen motsvarar krav för anläggningsskötare enligt tilläggskrav i SBF 120:7, bilaga 120-06.

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Kontakta oss