Arbete på väg – Steg 1.2 – Webb

Arbete på väg – Steg 1.2 – Webb

Webbutbildning
Plats: Webb
Längd: 1,5 timme
Pris: 2 500 kr exkl. moms

Arbete på väg steg 1.2 ger den grundkompetens som förare av väghållningsfordon, avser även fordon som används i planerings- och projekteringssyfte, samt utförare av transporttjänster behöver.

Målgrupp

Alla som utför vägarbete med väghållningsfordon.

Kursinnehåll

Under utbildningen kommer du att lära dig mer om vilka risker som finns och vad du kan göra för att minska dem.

  • Hur utföra väghållningsarbete och transporter trafiksäkert
  • Vilka trafikanordningar som är tillåtna på väghållningsfordon
  • Hur undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik
  • Hur fordonet ska vara utrustat
  • Hur väghållningsarbete ska utföras enligt Väglag och Vägförordning
  • Hur dirigering – lotsning av trafik ska planeras och genomföras
  • Tillämpliga delar av Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter (AFS) samt Trafikverkets regelverk för APV

Utbildningen följer Trafikverkets krav på kompetens enligt kravdokumentet TDOK 2018:0371 och råd TDOK 2018:0372.

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Boka nu

Arbete på väg – Steg 1.2
  • Webbutbildning

Kontakta oss