Arbete på väg – Steg 2.1

Öppen kurs
Plats: Videolänk
Pris: 2 000 kr exkl. moms
Företagsförlagd utbildning
Pris: Begär offert

Förare av väghållningsfordon med certifieringskrav ska ska kunna hantera energiupptagande skyddsanordning, montering, funktionsläge och hur de används. Föraren ska veta hur anordning X5 Gul ljuspil eller pilar ska användas samt veta hur fordon med energiupptagande skyddsanordning ska placeras på vägbanan.

Målgrupp

Förare av väghållningsfordon som är utrustad med energiupptagande skydd (TMA, TA), samt samtliga förare av väghållningsfordon som utför arbeten med intermittent utmärkning på skyddsklassade och TEN-T vägar. Utbildningen är förberedande inför certifieringsprov för de som arbetar på kontrakt för Trafikverket.

Kursinnehåll

Förare av väghållningsfordon med certifieringskrav ska ha en fördjupad kunskap om kraven som framgår i Steg 1. De ska kunna hantera energiupptagande skyddsanordning, montering, funktionsläge och hur de används. Föraren ska veta hur anordning X5 Gul ljuspil eller pilar ska användas. Dessutom ska föraren av väghållningsfordonet veta hur fordon med energiupptagande skyddsanordning ska placeras på vägbanan för att uppnå god arbetsmiljö och säkerhet för trafikanter samt kunna kommunicera på svenska med andra förare av väghållningsfordon som ingår i aktuellt arbete. Utbildningen avslutas med ett skriftligt kunskapstest för att säkerställa att kunskapskraven uppnås. Efter avslutad utbildning samt godkänt kunskapstest ges varje deltagare ett diplom samt ett utbildningsbevis där det framgår vilken typ av utbildning som är genomförd.

Förkunskaper

Du bör ha kompetens enligt APV Steg 1 (tidigare Nivå 1 och 2) eller motsvarande erfarenhet av arbete på väg.

Certifikatets giltighetstid

4 år

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Boka nu

Arbete på väg - Steg 2.1
Inga kommande

Kontakta oss