Arbetsrätt

Arbetsrätt

Företagsförlagd utbildning

Kursen Arbetsrätt ger dig alla kunskaper du behöver i frågor som rör kollektivavtal och arbetsrättsliga lagar.

Målgrupp

Arbetsledande personal på alla nivåer.

Kursinnehåll

 • Anställningsskydd
 • Anställningsformer och uppsägning
 • Arbetsmiljö
 • Arbetsplatsanmälan och information
 • Arbetstid – Ledighet – Permission
 • Lön och löneutbetalning
 • Medbestämmande på arbetsplatsen
 • Permittering – väntetid
 • Reseersättning och traktamente
 • Semester
 • Sjukdom
 • Tvist om lön och andra ersättningar
 • Underentreprenörer
 • Yrkesutbildning

Kurssyfte

Utbildningen syftar till att ge översiktliga kunskaper i frågor som rör kollektivavtal och arbetsrättsliga lagar. Dessa kunskaper är viktiga för att klara uppgiften att vara arbetsgivarens företrädare på arbetsplatsen.

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Våra andra utbildningar inom ansvar och arbetsmiljö

Kontakta oss