Arbete med rivning av asbest eller asbesthaltigt material

Denna kurs är en fördjupning efter slutförd kurs inom asbest (Enligt AFS 2006:1: Allmän utb, Särskild utb, Anpassad längd) där eleven i detta avsnitt studerar dom administrativa arbetet kring asbest och PCB. Kursen riktar in sig främst på arbetsgivaren som vill utvecklas och ge sig in i asbestbranschen samt arbetsledaren/projektledaren som behöver grundkunskaperna gällande dokumentation, ekonomi och ansvar.

 

Kursen är en heldag och kommer att innehålla följande:  

  • Ansvar – Vad har du för ansvar som arbetsgivare i det löpande saneringsarbetet? Vi kommer här att titta närmre på kända rättsfall och analysera konsekvenserna och vart det slutgiltiga ansvaret ligger.
  • Dokumentation – En av det viktigaste punkterna där vi går igenom bra rutiner och delegeringsmetoder
  • Ekonomi – Kunskap om vad du bör debitera för material, maskiner och arbetskraft. Även kontaktuppgifter till leverantörer som håller bra inköpspriser.
  • Rutiner – Det är viktigt att ha rutiner för arbete med asbest och här får du tips och förslag att tillämpa din verksamhet
  • Miljö invertering – Vi kommer att lära oss att titta på en miljö invertering och veta vart vi ska fokusera. Här gör vi även en omfattande övningsuppgift där vi räknar på ett projekt efter att vi har sammanställt mängderna av asbest.
  • Förebygga problem – Vad för problematik kan vi ställas inför? Hur förebygger vi dessa och gör arbetet säkrare och mindre riskfyllt – Minimera risker

 

Intresseanmälan

Förnamn (obligatoriskt)

Efternamn (obligatoriskt)

Företag

Ort (obligatoriskt)

Din email (obligatoriskt)

Ditt telefonnummer

Meddelande

Genom att klicka på skicka godkänner du våra Allmänna villkor för hantering av personuppgifter