Asbest och PCB för arbetsgivare samt arbetsledare/projektledare

Företagsförlagd utbildning

Längd: 1 dag

Denna kurs är en fördjupning efter slutförd kurs inom asbest (Enligt AFS 2006:1: Allmän utb, Särskild utb, Anpassad längd) där eleven i detta avsnitt studerar dom administrativa arbetet kring asbest och PCB.

Målgrupp

Kursen riktar in sig främst på arbetsgivaren som vill utvecklas och ge sig in i asbestbranschen samt arbetsledaren/projektledaren som behöver grundkunskaperna gällande dokumentation, ekonomi och ansvar.

Kursinnehåll

  • Ansvar – Vad har du för ansvar som arbetsgivare i det löpande saneringsarbetet? Vi kommer här att titta närmre på kända rättsfall och analysera konsekvenserna och vart det slutgiltiga ansvaret ligger.
  • Dokumentation – En av det viktigaste punkterna där vi går igenom bra rutiner och delegeringsmetoder
  • Ekonomi – Kunskap om vad du bör debitera för material, maskiner och arbetskraft. Även kontaktuppgifter till leverantörer som håller bra inköpspriser.
  • Rutiner – Det är viktigt att ha rutiner för arbete med asbest och här får du tips och förslag att tillämpa din verksamhet
  • Miljö invertering – Vi kommer att lära oss att titta på en miljö invertering och veta vart vi ska fokusera. Här gör vi även en omfattande övningsuppgift där vi räknar på ett projekt efter att vi har sammanställt mängderna av asbest.
  • Förebygga problem – Vad för problematik kan vi ställas inför? Hur förebygger vi dessa och gör arbetet säkrare och mindre riskfyllt – Minimera risker

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Kontakta oss