ÄTA-arbeten & ekonomisk reglering enligt AB04 & ABT06

ÄTA-arbeten & ekonomisk reglering enligt AB04 & ABT06

Öppen kurs

Plats: Videolänk

Längd: 1 dag

Behärskar du konsten att hantera ÄTA-arbeten och den ekonomiska regleringen enligt AB04 och ABT06? Vår kurs erbjuder en djupgående förståelse och praktiska lösningar för de vanligaste utmaningarna i entreprenadjuridiken, så att du kan säkra din rätt till ersättning och undvika vanliga fallgropar.

Målgrupp

Kursen vänder sig till professionella inom bygg- och anläggningsbranschen, såsom beställare, entreprenörer, arkitekter, och besiktningsmän, som arbetar med projektledning, upphandling, och kontroll av entreprenader.

Kursinnehåll

 • Grundläggande för ÄTA-Arbeten: En detaljerad förståelse av ÄTA-arbeten (Ändringar, Tillägg, Avgående arbeten) och deras betydelse i entreprenadjuridiken.
 • Ekonomisk Reglering: Strategier för att hantera ekonomisk reglering i samband med ÄTA-arbeten.
 • Bevisbörda och Dokumentation: Vikten av korrekt dokumentation och förståelse av vem som bär bevisbördan.
 • Kontraktsregler enligt AB 04 och ABT 06: Detaljerad genomgång av AB 04 och ABT 06 med speciell fokus på ÄTA-arbeten.
 • Formkrav och Underrättelseskyldighet: Viktiga juridiska aspekter och formella krav för kostnadsreglering.
 • Praktiska Övningar och Fallstudier: Interaktiva övningar och praktikfall för att tillämpa teorin i praktiken.

Kurssyfte

Syftet med denna kurs är att ge deltagarna en omfattande förståelse och praktiska verktyg för att hantera ÄTA-arbeten och ekonomisk reglering enligt AB04 och ABT06, för att effektivisera projekt och minimera risker. Kursen förutsätter grundläggande erfarenheter från bygg- och anläggningsbranschen. Den hålls uppdaterad med de senaste rättsliga utvecklingarna och praktikerna inom området för att säkerställa hög relevans och praktisk tillämpning.

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Våra andra utbildningar inom ansvar och arbetsmiljö

Boka nu

ÄTA-arbeten & ekonomisk reglering enligt AB04 & ABT06
 • Videolänk
  1 dag
  27 november

  15 platser kvar

Kontakta oss