Att vara chef

Företagsförlagd utbildning
Denna kurs är till för chefer eller ledare som vill få en bättre förståelse för hur de, inom ramen för den arbetsrättsliga lagstiftningen, kan påverka arbetsplatsen till det bättre.

Detta är en praktisk kurs i arbetsrätt som är uppbyggd kring tre arbetstagarecase; – den besvärliga arbetstagaren, – den långtidssjukskrivne arbetstagaren och – den utmanande fackliga representanten

Målsättningen med kursen är att kursdeltagarna mot slutet av kursen skall vara tillräckligt informerade och införstådda med relevant arbetsrättslig lagstiftning och praxis att de själva kan avgöra huruvida det föreligger möjlighet att avsluta de tre arbetstagarnas anställningar. Kursen avslutas med kursledarens feedback kring kursdeltagarnas avgöranden över de tre besvärliga arbetstagarna.

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Våra andra utbildningar inom ansvar och arbetsmiljö

Kontakta oss