Brandfarliga Arbeten

Brandfarliga Arbeten

Öppen kurs
Plats: Täby
Längd: 1 dag
Pris: Premiärerbjudande! 2 200 kr 2 900 kr
Företagsförlagd utbildning
Plats: Ditt företag
Pris: Kontakta oss

Utbildningen Brandfarliga Arbeten ger det certifikat som krävs för att få utföra arbeten med risk för brand som till exempel svetsning, lödning och torkning.

Målgrupp

Arbeten måste utföras brandsäkert om dem på något sätt orsakar uppvärmning som till exempel svetsning, lödning och torkning. De som utför tillfälliga arbeten med risk för brand måste genomgå en utbildning för att få det tillstånd som krävs.

Kursinnehåll

Utbildningen innehåller följande delar:

  • Ansvar, lagar och regler
  • Organisation
  • Säkerhetsregler & försäkringsvillkor
  • Riskhantering & konsekvenser
  • Grundläggande brandskydd
  • Brandfarlig vara
  • Grupparbeten
  • Praktisk släckövning
  • Certifiering

Utbildningen är anpassad till förhållanden i olika branscher exempelvis bygg, tak eller industrin.

Kurssyfte

De som går utbildningen får förståelse för risksituationer på just sin arbetsplats och kan direkt tillämpa kunskaperna i sitt arbete.

Certifikat

När ett arbete med risk för brand ska utföras ska det finnas en tillståndsansvarig som ska se till att ett särskilt tillstånd signeras av den som ska utföra arbetet samt eventuell brandvakt som ska bevaka arbetet. Samtliga ska ha ett giltigt certifikat som ska styrkas innan arbetet påbörjas.

Utbildningen Brandfarliga Arbeten ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor.

Godkänd arrangör

JA kompetens är godkänd arrangör av Brandfarliga Arbeten av SVEBRA och Sveriges Byggindustrier.

Boka nu

Välj det kurstillfälle som passar dig bäst här till höger på sidan. Du kan även boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Boka nu

Brandfarliga arbeten (1 dag)
Inga kommande

Kontakta oss