Byggarbetsmiljösamordnare BAS P och BAS U

Byggarbetsmiljösamordnare BAS P och BAS U

Byggarbetsmiljösamordnare BAS P och BAS U

Öppen kurs
Plats: Stockholm/Täby
Längd: Heldag
Prisinfo: 3 900 kr/deltagare, på engelska 5 500 kr/deltagare
Språk: God förståelse i svenska språket. God förståelse i engelska språket
Företagsförlagd utbildning
Prisinfo: Begär offert

På en byggarbetsplats innebär det nästan alltid att ni är flera olika företag som jobbar sida vid sida. Det betyder att man oftast behöver samordna sina arbeten så att man inte skapar risker för varandra. Det är därför det finns särskilda regler för byggarbetsplatsen där fler än bara arbetsgivaren kan ha ett visst arbetsmiljöansvar.

Allmänt om utbildningen

För att du ska kunna ta rollen som BAS-P och/eller BAS-U måste du, enligt Arbetsmiljöverket, styrka att du har rätt utbildning för uppgiften. Genomgången utbildning med godkänt kunskapsprov vägs samman med dina övriga meriter och lämplighet för uppgiften. Byggherren, som är skyldig att utse BAS-P och BAS-U för varje byggprojekt om inte uppdragstagare utsetts, bedömer om dina intyg är tillräckliga för att styrka att du har utbildning, kompetens, erfarenhet och lämplighet för rollen.

Målgrupp

Den som ska arbeta som byggarbetsmiljösamordnare.

Innehåll

 • Arbetsmiljölagen
 • Genomgång av de väsentliga arbetsmiljöföreskrifterna som styr bygg- och anläggningsarbete
 • Genomgång av de arbetsmiljöföreskrifter som styr bygg- och anläggningsarbete
 • Utförande av byggnads- och anläggningsarbete samt arbetsplatsens utformning
 • Maskiner och teknik
 • Fysikaliska och mekaniska arbetsmiljörisker
 • Farliga ämnen och kemiska arbetsmiljörisker
 • Psykiska arbetsmiljörisker
 • Om olyckan inträffar samt personlig skyddsutrustning

Boka direkt

Välj det kurstillfälle som passar dig bäst här till höger på sidan. Du kan även boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Boka direkt

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U (1 dag)
 • Videolänk (Teams)
  16 april
  kl. 08:00
  3 900 kr exkl. moms/st
  11 platser kvar

Kontakta oss