Byggarbetsmiljösamordnare BAS P och BAS U

Byggarbetsmiljösamordnare BAS P och BAS U

Öppen kurs
Plats: Stockholm/Täby
Längd: Heldag
Pris: 3 900 kr/deltagare, på engelska 5 500 kr/deltagare
Språk: God förståelse i svenska språket. God förståelse i engelska språket
Företagsförlagd utbildning
Pris: Begär offert

Byggarbetsmiljösamordnare BAS P / BAS U behövs på byggarbetsplatser där flera företag jobbar sida vid sida och fler än bara arbetsgivaren kan ha ett visst arbetsmiljöansvar. Det finns två roller för Byggarbetsmiljösamordnare och kan utföras av antingen en eller två olika personer. Det är planering och projektering (BAS-P) och utförande (BAS-U). Byggarbetsmiljösamordnare utses oftast av byggherren.

Målgrupp

Den som ska arbeta som byggarbetsmiljösamordnare.

För att du ska kunna ta rollen som BAS-P och/eller BAS-U måste du, enligt Arbetsmiljöverket, styrka att du har rätt utbildning för uppgiften. Genomgången utbildning med godkänt kunskapsprov vägs samman med dina övriga meriter och lämplighet för uppgiften. Byggherren, som är skyldig att utse BAS-P och BAS-U för varje byggprojekt om inte uppdragstagare utsetts, bedömer om dina intyg är tillräckliga för att styrka att du har utbildning, kompetens, erfarenhet och lämplighet för rollen.

Kursinnehåll

 • Arbetsmiljölagen
 • Genomgång av de väsentliga arbetsmiljöföreskrifterna som styr bygg- och anläggningsarbete
 • Genomgång av de arbetsmiljöföreskrifter som styr bygg- och anläggningsarbete
 • Utförande av byggnads- och anläggningsarbete samt arbetsplatsens utformning
 • Maskiner och teknik
 • Fysikaliska och mekaniska arbetsmiljörisker
 • Farliga ämnen och kemiska arbetsmiljörisker
 • Psykiska arbetsmiljörisker
 • Om olyckan inträffar samt personlig skyddsutrustning

Kurssyfte

Lära sig de särskilda regler som en byggarbetsplats har kring arbetsmiljöansvar och kunna projektera och samordna en byggarbetsplats så den inte innebär risker för de som arbetar där.

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Boka nu

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U (1 dag)
 • Videolänk
  19 oktober
  kl. 08:00
  20 platser kvar
 • 23 november
  kl. 08:00
  20 platser kvar

Kontakta oss