Elsäkerhetsledare bana (BEELAKBAN) – Repetition

Elsäkerhetsledare bana (BEELAKBAN) – Repetition

Öppen kurs
Plats: Stockholm
Längd: Halvdag
Företagsförlagd utbildning
Plats: Rikstäckande
Längd: Halvdag

Behöver du utöka dina kunskaper inom elsäkerhet för att kunna arbeta som elsäkerhetsledare för bantekniska arbeten? Under denna kurs lär du dig om elsäkerhetsföreskrifter för Trafikverkets bantekniska anläggningar.

Målgrupp

Den som ska tjänstgöra som elsäkerhetsledare för bantekniska arbeten.

Kursinnehåll

  • Introduktion/avslutning
  • Introduktion/avslutning
  • Returströmskretsen i kontaktledningssystemet
  • TDOK 2015:02234
  • ELSÄK-FS 2006:1
  • Kunskapskontroll

Kurssyfte

Kursens mål är att ge deltagarna uppdatering i styrande dokument samt repetera inlärd kunskap.

Förkunskaper

Genomgått grundutbildning som ger behörighet att vara verksam som elsäkerhets- och kopplingsledare för arbete på eller nära järnvägsanknutna högspännings- och tågvärmeanläggningar.

Repetitionskrav

Efter utbildningen gäller fastställda krav på årlig repetitionsutbildning, senast 31 maj, och regelbundet utövande. Om funktionen inte utövats på 24 månader ska ny grundutbildning genomföras.

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Boka nu

Elsäkerhetsledare bana (BEELAKBAN) - Repetition
Inga kommande

Kontakta oss