Elsäkerhetsledare bana (BEELAKBAN)

Elsäkerhetsledare bana (BEELAKBAN)

Öppen kurs
Plats: Stockholm
Längd: 1 dag
Pris: 3 700 kr ex moms
Företagsförlagd utbildning
Plats: Rikstäckande
Längd: 1 dag
Behöver du utöka dina kunskaper inom elsäkerhet för att kunna arbeta som elsäkerhetsledare för bantekniska arbeten? Under denna kurs lär du dig om elsäkerhetsföreskrifter för Trafikverkets bantekniska anläggningar.

Målgrupp

Den som ska tjänstgöra som elsäkerhetsledare för bantekniska arbeten.

  • Introduktion/avslutning
  • Returströmskretsen i kontakledningssystemet
  • TDOK 2015:02234
  • ELSÄK-FS 2006:1
  • Kunskapskontroll

Deltagaren ska efter genomgången utbildning:
  • Ha sådana kunskaper om Trafikverkets bantekniska anläggningar samt elsäkerhetsföreskrifter att man kan utses till elsäkerhetsledare för bantekniska arbeten.

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra sig kursen bör man ha viss insikt i allmän elteknik samt i Trafikverkets bantekniska anläggningars funktion och uppbyggnad. Kursdeltagre förutsätts ha utbildning i TDOK 2013:0289 (tidigare BVF 923). Förutom rekommenderade förkunskaper inför kursen ställer Trafikverket krav på den person som ska vara verksam som elsäkerhetsledare för banarbete. Mer om dessa krav finns att läsa i Trafikverkets TDOK 2014:0994.

Repetitionskrav

Efter utbildningen gäller fastställda krav på årlig repetitionsutbildning, senast 31 maj, och regelbundet utövande. Om funktionen inte utövats på 24 månader ska ny grundutbildning genomföras.

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Boka nu

Elsäkerhetsledare bana (BEELAKBAN)
Inga kommande

Kontakta oss