Elsäkerhetsledare maskin (BEELAKMASK) – Repetition

Elsäkerhetsledare maskin (BEELAKMASK) – Repetition

Öppen kurs

Plats: Stockholm

Längd: 6 timmar

Företagsförlagd utbildning

Plats: Rikstäckande

Längd: 6 timmar

Behöver du utöka dina kunskaper inom elsäkerhet för att kunna arbeta som elsäkerhetsledare för maskiner? Under denna kurs lär du dig om hur olika arbetsmaskiner får användas i Trafikverkets anläggningar.

Målgrupp

Den som ska tjänstgöra som elsäkerhetsledare för maskiner.

Kursinnehåll

  • Introduktion/avslutning
  • Genomgång av tillbud och elolycksfall
  • TDOK 2015:0234
  • Elsäk. Enl. årets fastställda program
  • Kunskapskontroll

Kurssyfte

Kursens mål är att ge deltagarna uppdatering i styrande dokument samt repetera inlärd kunskap.

Förkunskaper deltagare

För att kunna tillgodogöra sig kursen bör man ha viss insikt i allmän elteknik samt i Trafikverkets bantekniska anläggningars funktion och uppbyggnad. Kursdeltagaren förutsätts ha utbildning i TDOK 2016:0289 (tidigare BVF 923). Förutom rekommenderade förkunskaper inför kursen ställer Trafikverket krav på den person som ska vara verksam som elsäkerhetsledare för banarbete dessa krav finns att läs i TDOK 2014:0094.

I samarbete med Strukton Rail AB.

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Boka nu

Elsäkerhetsledare maskin (BEELAKMASK) – Repetition
Inga kommande

Kontakta oss