Elsäkerhetsledare maskin (BEELAKMASK)

Elsäkerhetsledare maskin (BEELAKMASK)

Öppen kurs

Plats: Stockholm

Pris: 4 800 kr ex moms

Företagsförlagd utbildning

Plats: Rikstäckande

Längd: 1 dag

Behöver du utöka dina kunskaper inom elsäkerhet för att kunna arbeta som elsäkerhetsledare för maskiner? Under denna kurs lär du dig om hur olika arbetsmaskiner får användas i Trafikverkets anläggningar.

Målgrupp

Den som ska tjänstgöra som elsäkerhetsledare för maskiner.

Kursinnehåll

  • Introduktion/avslutning
  • Returströmskretsen i kontaktledningssystemet
  • TDOK 2015:0234
  • TDOK 2014:0415
  • ELSÄK-FS 2006:1
  • Tillämpningsövning
  • Kunskapskontroll

Kurssyfte

Kursens mål är att ge deltagarna trygghet att kunna agera som elsäkerhetsledare för banarbete. Kursdeltagaren skall efter utbildningen ha kunskaper, färdigheter och kompetenser för att elrisker samt åtgärda dessa. Kunna ge instruktioner för hur arbetet ska genomföras, bedöma om arbetet ska avbrytas/inte inledas ur elsäkerhets synpunkt samt ha kännedom om spåret som en del i det elektriska systemet för tågdriften.

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra sig kursen bör man ha viss insikt i allmän elteknik samt i Trafikverkets bantekniska anläggningars funktion och uppbyggnad. Kursdeltagaren förutsätts ha utbildning i TDOK 2016:0289 (tidigare BVF 923). Förutom rekommenderade förkunskaper inför kursen ställer Trafikverket krav på den person som ska vara verksam som elsäkerhetsledare för banarbete dessa krav finns att läs i TDOK 2014:0094.

Repetitionskrav

Efter utbildningen gäller fastställda krav på årlig repetitionsutbildning, senast 31 maj, och regelbundet utövande. Om funktionen inte utövats på 24 månader ska ny grundutbildning genomföras.

I samarbete med Strukton Rail AB.

Boka nu

Du kan boka eller ställa frågor genom att ringa oss på telefonnummer (+46)08 400 297 90.

Boka nu

Elsäkerhetsledare maskin (BEELAKMASK)
Inga kommande

Kontakta oss